Skip to main content

Förhandling gällande miljötillstånd för läge 14

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 14:15 CET

Läge 14 Trelleborgs Hamn

Mark- och miljödomstolen kommer den 9 november hålla huvudförhandling gällande Trelleborgs Hamn ABs ansökan om att komplettera miljötillstånd med ett läge 14.

Den 9 november startar förhandlingen kl.12.30 i Malmrossalen på Hamngatan 9 i Trelleborg. Det är en öppen förhandling och även allmänheten har tillträde. Berörda myndigheter såsom Länsstyrelsen och Sjöfartsverket kommer att delta liksom Samhällsbyggnadsnämnden (Trelleborgs kommun).

Trelleborgs Hamn avser att anlägga ett nytt hamnläge för fartyg (Läge 14). Ansökan kommer att inkludera tillståndspliktig vattenverksamhet, i form av bl a muddring och byggande i vatten, enligt 11 kap. MB.

Samtidigt kommer Trelleborgs Hamn AB också att ansöka om ändring av befintligt tillstånd för hamnverksamheten.

Den ändring av hamnverksamheten som Trelleborgs Hamn AB planerar, kommer i huvudsak att innebära utförande av följande åtgärder:

  • Anläggning av ett nytt läge för fartyg, Läge 14, inom befintligt hamnområde och vågbrytare, placerad sydväst om det planerade och tidigare tillståndsgivna FL 13. Planerad ny kajlängd är ca 500 m.
  • Flytt av fartygstrafiken från befintlig handelskaj, Läge 102 till Läge 14.
  • Nya körvägar sydost om färjeläge 10.

Läge 14 är avsett att tjäna som ett nytt uppläggningsläge och för mottagning av fraktfartyg. Fartygstrafiken vid den nuvarande handelskajen kommer att flytta till det nya läget i syfte att flytta verksamheten längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg, samt för att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet. Den tillkommande verksamheten för Läge 14 inryms inom den maximala godsvolym som anges i grundtillståndet (17 miljoner ton/år).

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och ledande intermodala hub för internationell trafik och servar minst fyra transportkorridorer. Hamnen har ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare med miljön i fokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy