Skip to main content

Ny rapport: sjukhus i farozonen för IT-attacker

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 09:07 CEST

Globala IT-säkerhetsföretaget Trend Micro släpper idag en rapport som tyder på att vi inte har lärt oss något av förra årets WannaCry-attacker – upp till 80 000 sjukhussystem världen över kan vara exponerade och ligga i riskzonen för IT-attacker.

Tekniken är hjärtat i varje modernt sjukhus. Den tekniska utvecklingen inom bland annat molntjänster, IoT och digitala IT-system har hjälpt vårdinrättningar att förbättra kvaliteten på patienternas vård. Den nya tekniken innebär dock också att sjukhus utsätts för ännu större risker för driftsstörningar och dataintrång. Detta visar rapporten Securing Connected Hospitals från Trend Micro och HITRUST. 

Sjukhus har samma typ av IT-säkerhetsproblem som vilket företag som helst, men risken för sjukhus är extra hög i samband med att varsamheten handlar om patientvård, vilket innebär att patienternas personliga säkerhet också ligger i riskzonen – inte bara sjukhuset som organisation. Rapporten visar att patienter utsätts för fler säkerhetsrisker ju mer smart teknik som används på sjukhuset. 

WannaCry ingen ögonöppnare
WannaCry-attackerna i maj 2017 hade en enorm inverkan på sjukhus världen över. Kapningsprogram är dock bara ett av många hot mot moderna sjukhus. Sammantaget sätter de sjukhusverksamheten, patientens integritet och, viktigast av allt, patientens hälsa i fara. Tyvärr verkar WannaCry inte ha öppnat ögonen på sjukhusens IT-avdelningar eftersom rapporten visar att IT-säkerheten på sjukhusen inte har blivit bättre. 

Kärnan i säkerhetsutmaningen är sjukhusens alla utsatta enheter och system, inklusive medicinska foton, patientjournaler, databaser och vårdsystem. Trend Micro upptäckte att det kan finnas mellan 50 000-80 000 exponerade system på vårdinrättningar världen över. Denna exponering kan riskera att sjukhus utsätts för DDoS-attacker, skadliga program och datastöld. Rapporten visar att DDoS-attacker är det allvarligaste hotet mot vårdinrättningar följt av kapningsprogram. Detta beror på att attackerna är ganska lätta att utföra och inte kräver specialkunskaper om vilka enheter eller system som används.

Hur attackerar cyberbrottslingar sjukhus?
Vårdsektorn är ett massivt, komplext och sammankopplat ekosystem med tusentals slutpunkter, system och användare. Storleken, komplexiteten och funktionerna i detta ekosystem skapar stora och ofta oförutsägbara attackytor. Rapporten visar att cyberbrottslingar använder ett antal av följande attackmetoder för att infiltrera eller sabotera sjukhusens system:

  • Nätfiske via bluffmail
  • DDoS-attacker
  • Utnyttjande av sårbarheter i programvara - avsiktlig användning av kända svagheter i en programvara; ett exempel kommer från augusti 2017 då amerikanska Food and Drug Administration (FDA) var tvungna att återkalla en halv miljon pacemakers på grund av att den fasta programvaran hade sårbarheter som gjorde det möjligt för hackare att få åtkomst till dessa pacemakers och manipulera deras stimulering och batteristyrka.
  • Skadliga program - skadlig kod avsedd att inaktivera, skada eller stjäla data från datorer, det finns många exempel på där kapningsprogram, maskar och trojaner använts för att tränga in i sjukhusens vårdsystem.
  • Missbruk av åtkomsträttigheter - Ett exempel är att en cyberbrottsling kan få administrativa rättigheter på ett obehörigt sätt, som i ett fall där en hackare kunde komma in i en vårdinrättnings nätverk via tredjepartsprogramvara som hade svaga lösenord och administrativ behörighet.
  • Datamanipulering – Förändring av digitala bilder eller dataförändring. Redan 2015 varnade den amerikanska livsmedel- och läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) för att vissa infusionssystem innehöll en sårbarhet som gjorde det möjligt för hackare att manipulera data i infusionspumpar som används för dosberäkningar och därigenom riskera patienters liv


Hur kan sjukhus skydda sig?

Sjukhus kan skydda sig mot eventuella attacker genom att följa bästa praxis och ordentlig testade metoder. Det viktigaste är att sjukhusen måste vara beredda på IT-attacker så de vet vilka åtgärder som måste göras för att snabbt svara på ett dataintrång.

Enligt rapporten bör sjukhusens IT-chefer förbereda sig genom att:

  • Snabbt identifiera och reagera på pågående dataintrång
  • Stoppa dataintrånget och förhindra stöld av känsliga data
  • Förebygga attacker genom att säkra alla vägar in i systemen
  • Lära sig av varje försök till dataintrång för att stärka IT-säkerheten och förebygga framtida incidenter


I praktiken innebär detta att man använder teknik som exempelvis kryptering, sårbarhetssökning, nätverkssegmentering, patchning, intrångsdetektering och antivirusskydd.

För mer information om vilka cyberhot som finns mot sjukhus och hur man balanserar en effektiv IT-verksamhet med nätverkssäkerhet, läs vår rapport Securing Connected Hospitals.

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager, skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Trend Micro skyddar information med innovativ säkerhetsteknik som är enkel att implementera och hantera och som är anpassad för växande ekosystem. Med hjälp av TrendMicros lösningar kan företag och myndigheter skydda sina slutanvändare, datacenter och molnresurser mot sofistikerade målinriktade attacker. Alla företagets säkerhetslösningar stöds av molnbaserad global hotinformation från Trend Micro™ Smart Protection Network™ som övervakas av fler än 1 200 säkerhetsexperter i hela världen.

Mer information finns på www.trendmicro.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.