This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Webinar lansering av BuildingPoint Scandinavia
Webinar lansering av BuildingPoint Scandinavia

Lanseringswebinar för BuildingPoint Scandinavia

31 Mars 08:30 – 09:30

Online Anmäl dig här: https://buildingpoint-scandinavia.com/launch-webinar-2020

Trimtec lanserar nu tillsammans med EDR Medeso, som sedan 20 år tillbaka är återförsäljare av Tekla i Norge, BuildingPoint Scandinavia, som erbjuder de senaste lösningarna till hela Skandinavien.

Genom att kombinera mjukvarulösningar med hårdvarulösningar för ”mixed reality”, utsättning och scanning, ger det här dig möjligheten att göra en digital transformation av byggarbetsplatsen! Utbudet av produkter och tjänster gör att du kan ta med BIM-modellen ut i fält och samtidigt ta kontroll över hela projektet från design till drift.

Anmäl dig här!

På webinaret får du veta hur:

  • branschledande företag som ÅF, Sweco, Veidekke och Statens Vegvesen tänker om sina utmaningar idag och om framtiden
  • BuildingPoint Scandinavia bidrar till att snabba på utvecklingen mot större effektivitet, säkrare byggarbetesplatser och lägre bygg- och projekteringskostnader
  • du kan komma igång med Trimble XR10 med HoloLens2 och Trimble SiteVision!

Ämnen

Taggar


Trimtecgruppen som består av Trimtec AB och BuildingPoint Scandinavia erbjuder mjuk- och hårdvarulösningar för hantering av data från fält till färdig modell.

Presskontakt

Relaterade nyheter