Skip to main content

Triple Steelix 2.0 drar igång projekt KATIS, ett historiskt och strategiskt utvecklingsinitiativ i Dalarna och Gävleborg

Nyhet   •   Okt 25, 2016 15:41 CEST

KATIS - Kunskapsuppbyggnad för Avancerad Tillverkning Inom Stålrelaterad Verksamhet

KATIS täcker alla relevanta delar av Regeringens strategi för nyindustrialisering, som exempelvis digitaliseringens möjligheter, automation, hållbar produktion, ökad resurseffektivitet, kunskapslyft och kompetensförsörjning samt utveckling av forskning och innovation som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster.

-”KATIS är nog, för Triple Steelix 2.0 och regionen, ett av de historiskt viktigaste projekten vi har riggat. Det kommer att lägga grunden för en vidareutveckling av området som ett starkt utvecklings- och innovationsinriktat industriregion. Det är det fantastiska samarbetet mellan regionerna som har möjliggjort att detta projekt nu kan startas”, säger Larz Ignberg, projektledaren på Triple Steelix 2.0 som har drivit KATIS-projektet från idé till start-up sedan slutet av förra året.

Dalarna och Gävleborgs län domineras av en industri som till största del, nästan 90% direkt eller indirekt, har sina affärer på den globala marknaden vilket innebär en global konkurrens som medför stora krav på industrins effektivitet, innovations- och förnyelseförmåga. För att möta dessa krav är tillgången till kompetens och forskning en avgörande faktor.

KATIS stora uppgift är därmed att skapa ett starkt och internationellt nätverk av samarbetspartners med relevanta spetskunskapsmiljöer som är nära länkad till näringslivet och marknadens behov. Det ger ökade möjligheter för Dalarna och Gävleborgs län att bli framtida val av plats för investeringar och etableringar. KATIS är ytterligare en ”pusselbit” av de initiativ som har initierats för att bibehålla stål- och verkstadsindustrin konkurrenskraft i en global och mycket konkurrensutsatt marknad.

KATIS handlar om att skapa ett ”varumärkeslöfte” som attraherar och som inte kan bäras av enskilda företag då det regionala styrkeområdet utgörs av den samlade tillgången till aktörer, kunskap, testmiljöer, kompetens, förhållningssätt, välfärdssystem, mm som tillsammans och i ett ömsesidigt beroende av varandra. Det är helheten som skapar det varumärke som skapar medvetenhet och attraktivitet till regionen.

De primära målgrupperna är innovationsdrivna små och medelstora företag, kluster, innovations- och kunskapsmiljöer, universitet, högskolor och institut, finansiärer och riskkapital.

Initiativet startas upp omgående och därmed har Triple Steelix 2.0 initierat processen att söka en Utvecklings- och Innovationsledare som ska dra igång projektet till en drivande och väl fungerande verksamhet. KATIS är i dag ett projekt som ska startas upp och utvärderas 2019 för sina insatser och resultat. Målsättningen är dock att det ska förbli ett strategiskt långsiktigt regionalt bidragande initiativ. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy