Skip to main content

Bergslagens stålindustri lockar internationella doktorander

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 17:12 CEST

Några deltagande doktorande från NSCAS 2016

I september är det dags för årets The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel, NSCAS. Unga internationella doktorander inom avancerat stål kommer till Bergslagen för att möta den svenska stålindustrin och presentera sina forskningsarbeten. NSCAS som organiseras av Triple Steelix 2.0 pågår under två veckor med ett program fullt av inspirerande möten, föreläsningar, workshops och vetenskapliga diskussioner. En av punkterna på schemat är High Tech Steel Conference i Falun den 4 september där den senaste tekniken inom stål presenteras.

Både den akademiska världen och näringslivet deltar i detta spännande utbyte av kompetens, innovation och kunskap. Efter förra årets succé har vi sett hur NSCAS leder till värdefulla kontakter och samarbeten på en internationell nivå, genom att lyfta fram unga forskare tillsammans med den svenska stålindustrin i Bergslagen.

NSCAS kommer att äga rum mellan den 28de augusti och den 8de september.

  • Unikt tillfälle – världen kommer till oss.
  • 15 internationella doktorander från universitet i 9 länder.
  • NSCAS sprider budskapet om en attraktiv region och startar framgångsrika samarbeten som sätter våra kommuner, högskolor och stål- och verkstadsindustrin på världskartan med sin höga kvalitet.
  • NSCAS är en unik möjlighet för framtidens internationella stålforskare att möta svensk industritradition och livsstil. Och för Bergslagens industri att skapa långsiktiga samarbeten.

”NSCAS vänder strålkastarna mot stål- och verkstadsindustrin i regionen internationellt. Det är viktigt för att våra innovativa företag ska behålla en ledande position. Vi vidgar vyerna och attraherar ny internationell kompetens”, säger Elisabeth Dahlstedt, projektansvarig NSCAS och ansvarig för Attraktivitet och Kompetensutveckling på Triple Steelix 2.0.

”Vi skapar en mötesplats där ung internationell toppkompetens träffar svenskt näringsliv och FoU-ledare och lär känna regionen och får nära kontakt med akademin. De etablerade forskarna bidrar med sin erfarenhet och svenska unga forskare knyter nya kontakter.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Läs mer om NSCAS på: www.nscas.se

Läs mer om HTSC på www.htsc.se

Kontaktpersoner

Elisabeth Dahlstedt, Projektansvarig NSCAS, Triple Steelix 2.0, 070 322 3799
elisabeth.dahlstedt@triplesteelix.se

Jan Andersson, Processledare Triple Steelix 2.0,076 800 77 33
jan.andersson@triplesteelix.se

Carolyn Stanley, Kommunikatör, Mobil: 070 575 68 55
carolyn.stanley@triplesteelix.se

www.triplesteelix.se

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix 2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy