Skip to main content

Fantastiska affärsmöjligheter för innovationer och svensk industri på en växande global marknad inom offshore – förnyelsebar energi till havs!

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 08:09 CEST

Foto: Corpower Ocean

En helt ny, stor och global marknad är just nu på väg att växa fram – förnyelsebar energi från havet. T. ex. el från havsbaserad vindkraft, vågkraft och tidvatten. Marknaden är gryende och mycket talar för att en helt ny industri växer fram med en mycket stor global marknad. I Sverige, EU och även i många andra länder finns mål att inom 20 - 30 år skall nästan all el komma från förnyelsebara energikällor. Ett ökat intresse riktas därför mot bl.a. havsbaserade energilösningar.

Det finns stora möjligheter för svensk industri att ta en ledande roll genom att sätta fokus på t.ex. nya lösningar, effektivitet, tillförlitlighet, kvalitet, nya affärsmodeller och liknande. Marknaden kommer ha stort behov av leverantörer av t.ex. material, komponenter, produkter, system, tjänster, service & underhåll, m.m. Vilka företag vill vara med och hitta helt nya affärsmöjligheter och bidra till en hållbar framtid?

I Sverige finns redan flera företag som i ett internationellt perspektiv ligger långt framme inom utveckling av nya lösningar för bl.a. vågkraft, havsbaserad vindkraft och tidvatten. Vid den internationella konferensen High Tech Steel Conference i Falun 4 september 2017 kommer några mycket intressanta företag berätta om sina innovationer och ge inblick i de spännande möjligheter och utmaningar som finns i en nära framtid.

T.ex. kommer marknadschefen Jonas Kamf hos Waves4Power AB inom vågkraftsystem hålla föredrag med rubriken – Adding pure power to the industry.Waves4Power har i juni 2017 installerat ett system som börjat leverera elkraft till det norska elnätet. Vidare kommer Maurice Jenkens som är marknadschef vid Hexicon AB att hålla föredrag med det spännande ämnet Floating wind power – a game changer. Hexicon planerar för en viktig testinstallation utanför Skottlands kust.

Här finns möjlighet att börja knyta nya intressanta kontakter och hitta vägar till kunskap och kanske starten på helt nya affärsmöjligheter. I ett nyligen startat projekt ”Nya framtida värdekedjor för Offshore” som drivs av Triple Steelix 2.0 finns ett ypperligt tillfälle för intresserade företag att få ytterligare information och vidare kontakter och dialog med många aktörer. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och ERUF och är ett samarbete med bl.a. Offshore Väst, Swerea IVF, Automation Region, RISE, LIGHTer, FPX och SSY.

Är du intresserad? Vil du vara med på resan? Projektet vänder sig till företag som är intresserade och som vill skaffa förutsättningar för att ta vara på denna unika och växande möjlighet.

www.innovation4sea.se

www.htsc.se

www.triplesteelix.se

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix 2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy