Skip to main content

Över 30 verkstadsföretag ställer ut tillsammans på Elmia Subcontractor, 9-12 november

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 15:00 CET

Knowledge Arena är ett namn som förpliktigar – syftet är att lyfta fram den utvecklingskompetens som finns i företagen. Ett trettiotal teknikföretag från Dalarna medverkar på mässan med gemensam monter och marknadsföring. Bland annat medverkar Moragruppen, Industrikraft i Västerdalarna, Nätverk Tunnplåt som är nätverk av underleverantörer med olika verksamhetsområden och kompetenser. Företagen i gruppen är specialiserade inom sina specifika områden och som i hög grad kompletterar varandra och samverkar med framtagning av olika komponenter, prototyper eller systemlösningar.

Bakom satsningen ligger Triple Steelix och Wajrum som arbetar för utveckling av teknikföretag i regionen. Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna stöttar satsningen finansiellt och ser Triple Steelix och Wajrums initiativ som ett viktigt steg för utvecklingen av underleverantörerna i regionen och att deltagandet kommer att generera fler affärer till Dalarna.

Fakta
Elmia Subcontractor - räknas till norra Europas största och viktigaste mässa för underleverantörer. Man räknar med 15000 besökare från totalt 40 länder.
www.elmia.se/subcontractor


Triple Steelix – är en långsiktig satsning på bland annat forskning och utveckling av teknikföretag,
och ska med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.
www.triplesteelix.se

Wajrum - är en industriförening som startat på initiativ av teknikföretag i Ovansiljan och ska främja kompetens- och affärsutveckling. Syftet är att öka samverkan
och dialogen mellan företag för att få en mer konkurrenskraftig tillverkningsindustri.
www.wajrum.se


För mer information:

Mikael Selander, chef för näringslivsenheten Länsstyrelsen Dalarna, Tfn: 023-81240
Eric Bo, projektstöd Region Dalarna, tfn Telefon 023-777064
Lena Norrström, marknadsansvarig Triple Steelix, Tfn.070-6150105
PeO Sjöberg, projektledare Wajrum, Tfn: 070-5591818

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera