Skip to main content

​Komplext, men fullt möjligt att etablera fossilfria urbana godsterminaler

Nyhet   •   Feb 17, 2016 14:03 CET


Privata lösningar för fossilfria godstransporter i staden är fullt möjligt, men inledningsvis behövs stöd från samhället. Det är en av de slutsatser som det europeiska forskningsprojektet SMARTSET drar efter tre års studier. SMARTSET har arbetat för att utveckla och demonstrera lösningar för hur godstransporter i europeiska städer och regioner kan ske mer hållbart och energieffektivt, genom ett bättre nyttjade av godsterminaler.


SMARTSETs forskning visar att regleringar, såsom gågator och bestämda tider för godstransporter, gör det lättare att etablera urbana fraktterminaler och introducera fossilfria godsfordon, samtidigt som de underlättar för privata godsaktörer. Små insatser från samhället, såsom tillgång till lokaler nära centrum, kan ha stor betydelse för om satsningen ska lyckas eller ej.


Eftersom det är svårt att hitta fossilfria fordon som passar för godstransporter, och de som finns är dyra, behövs speciella lösningar samt hjälp att bygga om existerande fordon.


Resultaten presenteras i Göteborg
SMARTSET som finansieras av Intelligent Energy Europe (STEER-programmet) startade i maj 2013. Den 8 mars 2016 är det slutkonferens i Göteborg. De som är intresserade av forskningsresultaten är varmt välkomna att delta.
Projektet har koordinerats av Trafikkontoret i Göteborg, och Göteborg och Sundsvall har fungerat som svenska implementeringsstäder. Trivector har ansvarat för utvärderingen.


Mer information:
För mer information besök SMARTSETS webbplats eller kontakta Pernilla Hyllenius 010-456 56 07 eller Anna Clark, 010-456 56 23.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy