Skip to main content

Ny vägledning för gångplanering presenteras på Transportforum

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2014 11:59 CET

Nu finns äntligen skriften som ska göra det lättare för kommunerna att planera och utforma för ökat gående i staden. Gångfrågorna blir alltmer viktiga i många kommuner – och alltfler efterfrågar en konkret vägledning för gångplanering. Trafikverket har släppt en vägledning för gångplanering som ska visa vägen mot det gångvänliga samhället. Vägledningen fokuserar på hur kommunerna kan arbeta med gångfrågorna på ett systematiskt och effektiv sätt i planeringens olika delar – från den mer strategiska inriktningsplaneringen till förvaltningsskedet.
Vägledningen är resultat av ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket där Trivector deltagit tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (projektledare), Tyréns, Vectura och SLU. 


Studerat vad som lockar oss att gå
I forskningsprojektet har man även tittat på vad som gör att vi vill gå på vissa ställen men inte på andra, vad som lockar oss att gå och vad som gör att vi väljer att förflytta oss på annat sätt. Och hur samspelet med andra trafikanter är. Genom olika kvantitativa och kvalitativa studier har ett kunskapsunderlag formats som legat till grund för vägledningen.
- Nu hoppas vi att många kommuner blir inspirerade av vägledningen och tar krafttag i arbetet för gångvänliga städer, säger Annika Nilsson och Hanna Wennberg, som arbetat med projektet från Trivectors sida. Vi har i flera studier, bland annat inför arbetet med denna vägledning, sett hur viktigt fysisk aktivitet är för folkhälsan och hur mycket mer attraktiva städer blir om fler går och cyklar. 


En hel session om gångplanering på Transportforum
Vägledningen kommer presenteras på Transportforum i januari 2014. Det blir en hel session med föredrag kopplat till Vägledningen, bland annat med goda exempel från olika kommuner. Hanna Wennberg, Trivector, kommer prata om "Planering för gångvänlighet på alla nivåer i kommunerna: Inriktningsplanering". Annika Nilsson, Trivector, kommer prata om "Hur vet vi att målen uppfylls och insatserna är de rätta? Uppföljning och utvärdering av gångtrafik."

Kursen "Kom igång med gångplaneringen"

Trivector ger den 3 april en kurs i Stockholm för de som önskar komma igång med gångplanering. Det är en endagskurs som vänder sig till kommuner och andra som arbetar med gåendet som trafikslag och aktivitet. Mer info kommer inom kort på www.trivector.se/traffic.

Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation och kunskap

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.