Skip to main content

Nytänkande om transporter i Öresundsregionen”

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2012 10:23 CEST

I den nya antologin från Öresund Ecomobility, Rethinking Transport in the Öresund Region, skriver forskare från båda sidor Öresund om olika policys och strategier för att skapa ett mer hållbart transportsystem i regionen.  Rapporten är en av slutprodukterna i projektet Öresund Ecomobility där Köpenhamns kommun, Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Roskilde Universitet, DTU och Trivector samverkat kring frågor om grön logistik, stadstrafik, och förnyelsebara energisystem.

Trivector har bidragit med två artiklar. En som beskriver hur Öresundsregionen kan arbeta för att snabbt kunna anpassa sig till följderna av höga bränslepriser. Artikeln beskriver hur vi kan förändra våra resvanor för att minska vårt oljeberoende. Den andra artikeln gör en jämförelse mellan hur Sverige och Danmark arbetat med mobility mangement, mjuka åtgärder för att påverka resan innan den börjat. En mängd exempel ges på hur man arbetar med mobility management lokalt, regionalt och nationellt på båda sidor om Öresund.

Boken kan laddas ned här: http://www.oresundecomobility.org/news/news-2012/news-items-as-widgets/ecomobility-the-book

Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation, PR och information

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera