Skip to main content

Extremväder på tapeten hos vatten- och avloppsbranschen

Nyhet   •   Dec 09, 2015 08:50 CET

Hur rustar sig kommunerna bäst mot kraftiga skyfall? Och vad vet vi egentligen om framtidens extremväder? Det här är frågor som diskuteras intensivt i vatten- och avloppsbranschen.

Ifjol drabbades Trollhättan hårt av översvämningar och för några månader sedan var det Hallsbergs tur att råka ut för kraftiga skyfall. Extremväder av det här slaget utgör stora utmaningar för landets kommuner och deras vatten- och avloppssystem.

Så frågan är, vad kan vi egentligen dra för slutsatser om dagens väder?

– Vi ser en tendens till ökad risk för skyfall, men det är inte statistiskt säkerställt, säger Sten Bergström på SMHI, men är samtidigt tydlig med åt vilket håll utvecklingen går.

– På sikt väntas skyfallen bli värre. Hur mycket beror på klimatförändringarna, alltså våra utsläpp. Tittar vi sedan på var vi haft våra skyfall ser vi att det är spritt över hela Sverige, det går inte att säga att risken är större eller mindre att drabbas någonstans.

Sten Bergström var en av de inbjudna talarna på seminariet ”Beredskapsplanering för skyfall” i Göteborg nyligen, som arrangerades av Sweco. På plats var också Trollhättan Energi, för att berätta om det arbete som följt i spåren av översvämningarna i augusti 2014, och hur detta har påverkat och förändrat organisationen.

– Vi har förstärkt organisationen med fem nya medarbetare, både VA-ingenjörer och rörnätstekniker. Dessutom har vi tagit hjälp av externa konsulter, säger projektledare Susanna Håkansson, Trollhättan Energi.

Hon berättade vidare om de regnmätningar som gjorts och den långsiktiga plan som finns i Trollhättan för att förnya vattenledningsnätet.

– Under pågående arbete upptäcker man brister. Men en av framgångsfaktorerna är att vi har varit noga med att gå till botten med utredningen först, innan vi kastar oss in i olika åtgärder, säger Susanna Håkansson.

Nu är förhoppningen att utredningen ska bli klar under 2016.

På seminariet passade också olika talare på att påpeka att arbetet med att undvika framtida översvämningar inte är en isolerad VA-fråga. Dagvattenledningarna ska klara att leda bort dimensionerade regn. För att klara nederbörd utöver det krävs andra lösningar, som dammar och dylikt. Då är det viktigt att det också blir en del av stadsplaneringen.

– Sedan håller det heller inte förtäta och förtäta våra städer, utan att lösa hur den ökade dagvattenavrinningen skall hanteras. Vi måste fördröja dagvattnet och reservera översvämningsytor som kan tas i bruk vid extrema regn. Den största utmaningen är att översvämningssäkra befintliga områden. Samtidigt måste vi se till att inga nya problemområden byggs, påpekade Hans Bäckman, från branschorganisationen Svenskt Vatten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.