Skip to main content

Nu bygger vi ihop Trollhättan och Vänersborg

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 09:00 CEST

En ledning mellan Vargön Alloys och Stallbacka (8 km), en pumpstation och en ackumulatortank ingår i investeringen som beräknas till ungefär 115 miljoner och de båda parterna investerar hälften var.

Nu byggs fjärrvärmesystemen i Vänersborg och Trollhättan ihop. Under veckan fattades beslut om att teckna ett långsiktigt avtal om ett energisamarbete mellan Trollhättan Energi och Vattenfall.

Samarbetet innebär att en ny fjärrvärmeledning anläggs för att knyta samman Trollhättan Energis och Vattenfalls fjärrvärmenät. En ackumulator byggs även vid Vargön Alloys Industri i Vargön. Syftet är att kunna tillvarata ytterligare spillvärme från Vargön Alloys och samtidigt kunna utnyttja befintliga produktionsanläggningar för att få en lägre produktionskostnad. Första spadtaget i projektet tas nu i november och ledningen beräknas vara i drift hösten 2017.

- Viljan har funnits länge, vi har haft planer på en sådan ledning sedan 90-talet, men det är först nu alla parter ser att man kan räkna hem investeringen, även på kortare sikt. Städerna ligger nära varandra geografiskt, så det är klokt för både miljö och ekonomi ta vara på den möjligheten, säger Anders Ericsson, energichef hos Trollhättan Energi.

Den nya ledningen skall leverera spillvärme till Trollhättan och värme tillverkad på skogsflis från Stallbacka i Trollhättan till Vänersborg. Investeringen beräknas till ungefär 115 miljoner och de båda parterna investerar hälften var. Ledning mellan Vargön Alloys och Stallbacka (8km), en pumpstation och en ackumulatortank ingår i investeringen.

– Vi räknar med att sänka våra kostnader genom den här investeringen. I nuläget har vi fryst vårt fjärrvärmepris till och med 2017 och det här ökar ju sannolikheten för att vi kan fortsätta hålla låga priser framöver. Miljönyttan ökar för båda städerna genom att utsläpp minskar, användning av spillvärme samt produktion från fasta biobränslen ökar, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

I anslutning till detta tecknas även ett nytt avtal mellan Vattenfall och Vargön Alloys om fortsatta spillvärmeleveranser.

- Vattenfall har sedan 1984 ett framgångsrikt samarbete med Vargön Alloys med tillvara tagande av spillvärme. Vi ser detta som ytterligare ett steg att utvidga samarbetet med att och kunna tillvarata ännu mer spillvärme och samtidigt kan vi utnyttja varandras produktionsanläggningar på ett mer effektivt sätt. säger Jenny Larsson, Chef Värme Sverige Vattenfall.

Vattenfall förser idag Vänersborg med spillvärme från Vargön Alloys. Den nya fjärrvärmeledningen skapar en högre energieffektivitet för båda kommunerna. Tack vare att fjärrvärmeledningen byggs skapas samordningsvinster så att Trafikverket kan tidigarelägga en planerad cykelväg mellan infarten till Trollhättan/Vänersborgs flygplats och rondellen vid Koppegården.

- Att Vänersborg och Trollhättan genom fjärrvärmeledning och ackumulatortank kommer utnyttja i stort sett all värme från vår process är naturligtvis både resurssnålt och miljöeffektivt. Alla samarbetsparter, gamla som nya, får positiva effekter av projektet, säger Johan Svensson, vd Vargön Alloys.

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Larsson, chef värme Sverige Vattenfall, jenny.larsson@vattenfall.com, 070-622 19 27

Einar Bjarne, anläggningschef Vänersborg, Vattenfall , einar.bjarne@vattenfall.com, 070-561 19 47

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi, pia.bruhl-hjort@trollhattanenergi.se, 0520-49 75 86

Anders Ericsson, energichef Trollhättan Energi, anders.ericsson@trollhattanenergi.se, 0520-49 73 05

Johan Svensson, vd Vargön Alloys, johan.svensson@vargonalloys.se, 0521-27 73 20

Trollhättan Energi AB är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Det målet finns naturligtvis kvar. Idag har bolaget vuxit med nya affärsområden; Hela stans miljöbolag – med 135 anställda och en omsättning på omkring 400 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, renhållning, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas samt fjärrvärme; producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. 


Ett hållbart och enkelt vardagsliv är vår vision och ledstjärna. Trollhättans Stads vision om 70 000 trollhättebor år 2030 omfattar oss på Trollhättan Energi i allra högsta grad. Vår strävan är att bidra till en varm, öppen och kreativ vardagsmiljö, där nya idéer förverkligas och leder oss närmare ett hållbart samhälle. Vi vill att vårt arbete gör skillnad för trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att snabbare nå resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Var och en av oss känner ansvar för att göra vardagslivet enklare och roligare - och skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy