Skip to main content

Trollhättan Energi planerar nytt vattenverk

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 11:43 CEST

Vattenverket i Trollhättan, idag drygt 50 år gammalt. Budgeten var då 11 233 000 kr, vattenverket stod klart 1962. FOTO: Jennie Cronblad, Trollhättan Energi 2016 (fri att använda).

Trollhättan Energi genomför just nu en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida dricksvattenförsörjning. I planerna finns ett nytt vattenverk, en nytt ordinarie vattenintag i Vänern samt en reservvattentäkt. Projekten beräknas vara färdigställda tidigast under 2023 och de pågående förstudierna avslutas under våren 2017.

- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste trygga framtida leveranser och tillgången av rent vatten för trollhätteborna på bästa sätt. Vattenverket vid Överby byggdes för drygt 50 år sedan och kostnaderna för dess framtida renovering och utbyggnad bedöms överstiga kostnaderna och nyttan för att bygga ett helt nytt vattenverk, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.

Provtagningar i Vänern har påbörjats
Risker avseende kvalitén på vattnet i Göta älv och avsaknaden av en reservvattentäkt är också anledningar till varför investeringar behöver göras.
- Målsättningen är att vattenverket och ordinarie vattenintag i Vänern är färdigställda år 2023. Projekteringsarbete, pilotkörningar, ansökan om tillstånd och upphandlingar, måste göras innan första spadtaget, därför tar det tid innan allt är klart. En reservvattenlösning kan ta ytterligare några år att få på plats.
Idag hämtar Trollhättan Energi vatten från Göta älv. Det är inte optimalt, eftersom det finns föroreningsrisker uppströms i älven såsom avloppsreningsverk, transporter på och över älven men också skredrisker vid exempelvis skyfall. Provtagningar i Vänern för att hitta ett nytt lämpligt vattenintag, har påbörjats och ska pågå under drygt ett år.

Stora investeringar på vatten och avlopp i hela Sverige
Många orter i Sverige står inför stora investeringar på vatten och avlopp och flera, bland annat Kungälvs kommun, planerar för nya vattenverk.
- De totala investeringarna för åtgärderna ovan uppskattar vi i nuläget grovt till en halv miljard kronor. Det finns alltför många oklarheter för att i dagsläget kunna göra en bättre kostnadsuppskattning. Vi har idag låga taxor i jämförelse med övriga kommuner i Sverige och det finns goda förutsättningar för att det ska förbli så, trots stora investeringar framöver, säger Pia Brühl Hjort.

Trollhättan Energi AB är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Det målet finns naturligtvis kvar. Idag har bolaget vuxit med nya affärsområden; Hela stans miljöbolag – med 145 anställda och en omsättning på omkring 400 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, renhållning, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas samt fjärrvärme; producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. 


Ett hållbart och enkelt vardagsliv är vår vision och ledstjärna. Trollhättans Stads vision om 70 000 trollhättebor år 2030 omfattar oss på Trollhättan Energi i allra högsta grad. Vår strävan är att bidra till en varm, öppen och kreativ vardagsmiljö, där nya idéer förverkligas och leder oss närmare ett hållbart samhälle. Vi vill att vårt arbete gör skillnad för trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att snabbare nå resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Var och en av oss känner ansvar för att göra vardagslivet enklare och roligare - och skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.