Skip to main content

Trollhättan inför papperspåse för sortering av matavfall

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 08:35 CET

Plastskräpet förstör miljö och hälsa. Plast från plastbärkassar bryts ned i små mikropartiklar som lätt binder gifter. Partiklarna äts i sin tur upp av fiskar och andra djur, som i förlängningen kan hamna på våra tallrikar.

Från den 1 juni i år kommer Trollhätteborna att sortera sitt matavfall i papperspåsar istället för plastpåsar. Beslutet togs av Trollhättan Energis styrelse igår.

– Vi är en av Sveriges bästa kommuner på att sortera ut vårt matavfall, säger Bengt Peterson, affärsområdeschef för Renhållningen hos Trollhättan Energi. Med införandet av papperspåse kommer vi få ännu bättre ”renhet” på matavfallet som blir biogas. Det är ett naturligt steg att ta i förbättringen av matavfallssorteringen, och dessutom bidrar vi till minskad användning av plastpåsar.

Papperspåsen behöver inte, till skillnad från plastpåsen, skiljas från matavfallet innan den går in i biogasprocessen. Därmed förloras inget matavfall i hanteringen och mer biogas kan utvinnas. För hushållen innebär den ventilerade papperspåsen mindre lukt och bättre hygien i hemmet. Av de kommuner i Sverige som sorterar ut sitt matavfall använder redan 67 procent papperspåsar idag.

– Vi är alltså långt ifrån ensamma om att använda papperspåsar, säger Bengt Peterson. I de andra kommunerna har det fungerat bra och kvaliteten på deras matavfall har blivit bättre. Det kommer bli en inkörningsperiod i Trollhättan, men när alla har lärt sig systemet är vi övertygade om att majoriteten tycker att det är en bra lösning.

En stor vinst med papperspåsar är att matavfallet torkar i dem och därmed minskar vikten. Det i sin tur bidrar till lägre behandlingsavgifter och lägre transportkostnader. Plastpåsar är för övrigt ett stort miljöproblem och en del länder har börjat beskatta eller förbjuda bärkassar av plast. I Sverige har Naturvårdsverket föreslagit att plastkassarna bör kosta minst fem kronor, för att användandet av dem ska minska.

– Plastskräpet förstör miljö och hälsa. Plast från plastbärkassar bryts ned i små mikropartiklar som lätt binder gifter. Partiklarna äts i sin tur upp av fiskar och andra djur, som i förlängningen kan hamna på våra tallrikar, säger Bengt Peterson.

För hushåll, fastighetsägare och verksamheter innebär övergången till papperspåsar inga ökade kostnader utöver renhållningstaxan för 2017. Istället innebär det en besparing eftersom papperspåsarna delas ut gratis och hushållen behöver inte köpa plastpåsar. Trollhättan Energi kommer att återkomma med mer information under våren om hur sortering av matavfall i papperspåse fungerar och om hur papperspåsarna och ventilerade påshållare kommer att delas ut.

Trollhättan Energi AB är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Det målet finns naturligtvis kvar. Idag har bolaget vuxit med nya affärsområden; Hela stans miljöbolag – med 175 anställda och en omsättning på omkring 500 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, renhållning, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas samt fjärrvärme; producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. 


Ett hållbart och enkelt vardagsliv är vår vision och ledstjärna. Trollhättans Stads vision om 70 000 trollhättebor år 2030 omfattar oss på Trollhättan Energi i allra högsta grad. Vår strävan är att bidra till en varm, öppen och kreativ vardagsmiljö, där nya idéer förverkligas och leder oss närmare ett hållbart samhälle. Vi vill att vårt arbete gör skillnad för trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att snabbare nå resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Var och en av oss känner ansvar för att göra vardagslivet enklare och roligare - och skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.

Kommentarer (1)

    "– Vi är en av Sveriges bästa kommuner på att sortera ut vårt matavfall, säger Bengt Peterson, affärsområdeschef för Renhållningen hos Trollhättan Energi."*

    *Ministry of Alternative Facts approved message

    - Pär Sköld - 2017-01-27 12:54 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy