Skip to main content

Uttalande angående COVID-19

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2020 12:07 CET

Hannover, 3 mars 2020. Som indikerats i TUI-gruppens Q1-resultat den 11 februari, började det finansiella året 2020 exceptionellt bra när det gäller bokningar, som dessutom fortsatte under januari. Sedan de första fallen av COVID-19 i norra Italien, Teneriffa och andra regioner, har vi i linje med branschen upplevt färre bokningar under den senaste veckan, särskilt vad gäller de kvarvarande resorna under vintersäsongen. På grund av den starka försäljningen för TUI-gruppen fram till förra veckan är totala antalet bokningar många fler jämfört med samma period förra året. Just nu ser vi endast en marginell effekt på vår verksamhet, till exempel på grund av nödvändig omdirigering av kryssningsbåten MeinSchiff 6 i Asien.

Med tanke på att situationen fortfarande är under utveckling är det ännu inte möjligt att uppskatta den potentiella ekonomiska påverkan för vår verksamhet, som konsekvens av den nuvarande utvecklingen av COVID-19. Vi bevakar situationen kontinuerligt och utvärderar noggrant konsekvenserna för vår verksamhet.

Vår högsta prioritet är fortfarande våra gästers och anställdas välmående och säkerhet. Vi har därför satt samman arbetsgrupper på alla våra marknader och vi är i nära kontakt med berörda myndigheter och departement. Alla TUI-företag, inklusive hotell och resorter, kryssningsföretag och flygbolag följer förbestämda, etablerade processer och har ökat sina hygienåtgärder för att förhindra smittan.

Medan vi aktivt hanterar den nuvarande situationen för våra kunder och medarbetare, förblir våra prioriteringar enligt följande:

  • Driva ytterligare olika kostnadsåtgärder såsom budgetminskning inom administrativa områden, tillfälligt stopp av nyanställningar samt uppskjutning av icke-kritiska projekt.
  • Noggrant se över alternativ för kapacitetshantering, om det behövs.
  • Leverera våra fyra strategiska initiativ för att utveckla vår verksamhet till att bli en mer digital plattforms-baserad verksamhet och arbetet med vad vi kallar "Markets transformation programme".

TUI har erfarenhet av att hantera externa utmaningar och är därför övertygade om att vi kan hantera den aktuella situationen i våra investerares bästa intresse. Baserat på vår starka affärsmodell, den dubbla diversifieringen över våra marknader och destinationer samt vår robusta finansiella struktur, är vi väl positionerade för att leverera en fortsatt tillväxt framöver.