Skip to main content

Ytterligare steg inom hållbarhet: Kontroll av alla hotell - nytt grepp hos Fritidsresor

Pressemeddelelse   •   Okt 22, 2012 09:00 CEST

Pressinformation 2012-10-22

Efter att ha infört specifika hållbarhetskontrakt för att öka kraven på miljö- och socialt ansvar hos sina hotellpartners följer Fritidsresor nu systematiskt upp alla hotell. 100 procent av alla kontrakt har nu hållbarhetsklausuler*, 70 procent har hunnit följas upp av Fritidsresors interna kontrollanter.

Efter tidigare input från frivilligorganisationer med önskemål om uppföljning av samtliga hotelleverantörer, har Fritidsresor nu utvecklat sin egen kontroll och systematiserat uppföljningen av hotellen. Detta sker med hjälp av utomstående organisationer och hållbarhetssystem: ISO14001, Travelife samt nya kontraktsklausuler för bland annat klimatfrågor, etik och djur i fångenskap.

- Dessutom ingår uppföljning av kontraktskraven nu i samtliga hälso- och säkerhetsgenomgångar som görs på hotellen, säger ansvarige för säkerhet, hälsa och hållbarhetsutveckling, Mikael Edwards.

De hotell som inte klarar kraven åker ut - efter chans att förbättra sig.

Trots mer kontroll finns begränsningar i hur många leverantörsled som kontrollen kan upprätthållas.
Som utländsk och ofta mindre aktör som kontrakterar hotellrum på 1200 lokalt ägda hotell årligen, fokuserar Fritidsresor på sina direkta leverantörer.

Fritidsresor varken äger, driver eller bygger hotell. Därmed finns inga möjligheter att gå in hos företag eller leverantörer längre ned i leverantörskedjan.

Samtidigt har varje nation ett ansvar att följa upp så verksamheter och företag följer landets lagar och internationella överenskommelser.

Skulle det framkomma fakta och bevis på att en leverantör bryter mot lokala lagar och bestämmelser anmäls detta till de myndigheterna.

Fritidsresor var 1998 det första företaget i världen att införa den idag globala uppförandekoden mot barnsexturism som innebär att alla misstankar polisanmäls och kunder ges aktiv assistans om de vill göra en anmälan utomlands.

Så här fungerar Fritidsresors hållbarhetsuppföljning:
Alla hotell Fritidsresor samarbetar med undertecknar företagets samarbetsavtal som innefattar en specifik hållbarhetsbilaga med krav beträffande klimat, etik och djur i fångenskap.

Fritidsresor kontrollerar själva löpande att alla hotell som anlitas följer kraven i hållbarhetsbilagan. Av de cirka 1200 hotell som anlitas under vintern 2012 och sommaren 2013 har 70 procent av hotellen kontrollerats. Kontrollen genomförs via någon av Fritidsresors tre heltidsanställda auditörer. Enklare återrapporterkan även göras elektroniskt. De hotell som inte lever upp till kraven får möjlighet att åtgärda. Fortsätter hotellet åsidosätta kontrakterade krav innebär detta ett kontraktsbrott.

Förutom Fritidsresors egna hållbarhetskontrakt och egna uppföljningar uppmanas dessutom alla hotell att att ansluta sig till Travelife. Travelifes numera oberoende kontrollanter och system säkerställer att hotellen efterlever Travelifes krav.

Alla BlueVillage-och Blue Star hotell har miljöcertifieringskrav enligt den internationella standarden ISO 14001. 
Uppföljning och kontroll sker årligen av ISO:s certifierade revisorer.Omett hotell inte håller måttet får de i enlighet med standarden möjlighet att åtgärda. Fortsätter hotellet att åsidosätta sina kontrakterade åtaganden är detta ett kontraktsbrott.

Läs mer på: www.fritidsresor.se/ansvar

Krav kring miljö, etik och djurhållning. För detaljer, går direkt till Fritidsresors hållbarhetsbilaga: http://www.fritidsresor.se/dbb57b24-8725-4fad-89e7-565a58588598.fodoc

Fritidsresor är Sveriges största arrangör av charterresor med en marknadsandel på drygt 30 procent. Fritidsresor erbjuder charterresor, flyg, tågresor och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Thailand och Turkiet. Fritidsresegruppen består av Fritidsresor och systerbolagen Star Tour i Danmark och Norge, Finnmatkat i Finland, TEMA, Nazar, WonderCruises och flygbolaget TUIfly Nordic. Fritidsresegruppen ingår i världens största resekoncern, TUI Travel Plc med 30 miljoner kunder per år, cirka 50 000 anställda och resor från 27 länder.