Skip to main content

Tuve Bygg vann upphandlingen av nya parkeringshuset i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 10:55 CEST

Tuve Bygg vann upphandlingen av nya parkeringshuset i Kungsbacka

Tuve Bygg AB vann upphandlingen att bygga nya parkeringshuset i Kungsbacka, granne med Söderstaden och kommer att utföra projektet som en totalentreprenad. P-huset får ca 1000 p-platser i sju våningar och planeras vara klart våren 2021.

Tuve Bygg vann upphandlingen och har nu undertecknat entreprenadkontraktet. Vi projekterar och bygger parkeringshuset som ligger granne med Söderstaden, som en totalentreprenad. Projektsumman uppgår till nästan 171 miljoner kronor. Parkeringshuset får ca 1000 p-platser i sju våningar och med en planerad byggstart i slutet av november. Parkeringshuset beräknas vara klart våren 2021.

Materialval och utformning av parkeringshuset styrs av detaljplanen och myndighetskrav, till exempel järnvägens dragning, den markyta man har att bygga på samt estetiken som ska vara välkomnande och bjuda på god sikt genom parkeringshuset. Det bidrar till en trygg och ljus miljö i samklang med en växande stadsdel. Mot järnvägen blir det en glasfasad med gröna nyanser som klarar säkerhetskraven och mot bostadssidan blir det mer småskaligt med trälameller och fönster.

- Vi bygger vårt första kommunägda parkeringshus i Kungsbacka och vi är spända och har förväntningar på ett lyckat resultat både estetiskt, tekniskt och ekonomiskt, säger Henric Alike, projektsamordnare på förvaltningen för Service, Kungsbacka kommun.

I arbetet med detaljplanen för området Aranäs etapp 3 visade sig parkeringsbehovet vara större än vad man räknat med. Det har bland annat att göra med utbyggnad av idrottshallen, den kommande arenan, Engelska skolan, nya bostäder samt verksamhetslokaler på Inlagsområdet. Byggnationen av parkeringshuset tryggar kommunens tillgång till parkeringsplatser i stadsdelen. Byggnation av bostäder och verksamheter i området planeras att starta efter det att parkeringshuset färdigställts. Parkeringshuset ska ligga längs med järnvägen och söderut och är även tänkt att fungera som en bullerbarriär för kommande bostäder i området.

Parkeringar på mark är inte längre ett alternativ i Kungsbacka innerstad om staden ska växa. I och med byggnationen av parkeringshuset möjliggörs en önskad utveckling av en tillgänglig stadsmiljö.

- Vi på Tuve Bygg ser fram emot att genomföra bygget av detta projekt för Kungsbacka kommun. Vi har den rätta spetskompetensen och erfarenheten för att kunna leverera enligt de höga förväntningar om ställs på utformningen och resultatet, säger Dime Usinovski, arbetschef på Tuve Bygg.

Totalt sex företag var intresserade av att lämna in anbud till Kungsbacka kommun för byggnationen av det första kommunägda parkeringshuset.

Tuve Bygg har sedan starten 1979 verkat och växt i Göteborgsregionen, och sedan 2016 arbetar vi både i Göteborgs- och Stockholmsregionerna med alla typer av byggprojekt och uppdragsgivare. Sedan juni 2017 innehar Anders Hedin Invest AB 51 % av aktierna i bolaget.

Tuve Bygg är moderbolag i koncernen som 2018 omsätter ca 1,7 miljard och har en offensiv expansionsplan med över 240 medarbetare som alla bidrar till att skapa den unika Tuve-andan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.