Tyréns idé – en av vinnarna i innovationsupphandlingen för aktivt resande

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 06:00 CEST

Trafikverket har tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommun genomfört en innovationsupphandling för ett mer aktivt och hållbart resande. Av 25 företag återstår slutligen fyra vinnare, varav Tyréns är en av vinnarna som erbjuds teckna avtal med Trafikverket.

Tyréns kvalitetssäkrar projekteringen när Vasakronan bygger om Sergelgatan

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 07:30 CEST

När fastighetsbolaget Vasakronan utvecklar Sergelgatan i Stockholm bidrar Tyréns med sin expertis inom BIM-strategi och samordning. I projektet har man valt Tyréns nya BIM-koncept där IFC-Validatorn är en viktig del för att kvalitetssäkra informationsinnehållet.

Tyréns utvecklar interaktiva trafikbullerkartor för Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 08:15 CEST

Tyréns har utvecklat trafikbullerkartor i 2D och 3D till Stockholms stad. Kartorna ska underlätta för handläggare och medborgare att områdesvis se vad staden har för bullernivåer.

Mariette Hilmersson tar plats i Tyréns styrelse

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 07:00 CEST

Mariette Hilmersson, vd region väst i Castellum, är ny ledamot i Tyréns styrelse. Mariette har lång erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn med särskilt fokus på stadsplanering, bostads- och fastighetsutveckling.

Tyrénskonsulter tävlar med klimatsmart app

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 09:56 CEST

En app som ger e-konsumenter chansen att göra klimatsmarta val är idén som Tyréns hållbarhetskonsulter Helena Faxelid och Anna Webrell hoppas på i innovationstävlingen Fossil Free Freight Challenge 2020, som avgörs den fjärde maj. – Förstapriset, 300 000 kronor, skulle lägga grunden för att vidareutveckla vårt koncept, säger Helena Faxelid, hållbarhetskonsult på Tyréns.

Tyréns är en av Sveriges bästa arbetsplatser!

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 06:00 CEST

Tyréns utnämndes till Sveriges 8:e bästa arbetsplats när 2020 års vinnare korades av Great Place to Work. För femte året i rad är Tyréns på topp tio listan bland stora företag.

Tyréns bidrar till stadsutvecklingen i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 06:00 CEST

I Göteborg pågår arbetet med Västlänken, som är en ny dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala staden. När Västlänken står klar år 2026 kommer möjligheterna till arbetspendling i regionen ha ökat markant samtidigt som restiderna i många fall förkortas.

Länsstyrelsen och Tyréns i samarbete med sikte på en hållbar plastanvändning i Gävleborg

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 08:28 CEST

Länsstyrelsen i Gävleborg har, i samarbete med Tyréns, arbetat fram en ny strategi för hållbar plastanvändning. Syftet med strategin är att, i första hand, stödja länets kommuner i deras omställning till ett mer hållbart plastanvändande. Projektet genomfördes inom ramen för länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet med Sveriges nationella miljömål.

Lekfull digitalisering av arkitektens gestaltningsprocess

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 06:00 CEST

Daniel Runebjörk är arkitekt och ingenjör på Tyréns. Han återskapar verkligheten digitalt genom drönarfotografering som tillsammans med VR-utrustning kan användas i arkitektens gestaltningsprocess.

Kungspassagen - ett utomhuskontor med utsikt mot domkyrkan och slottet

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 06:00 CEST

Det låter som en dröm – som dock blir sann i november 2021, då Castellums profilbyggnad Kungspassagen invigs i centrala Uppsala. – Det finns gott om forskning som visar att vårt välbefinnande och vår kreativitet ökar samtidigt som stressen minskar om man vistas utomhus. Likafullt är vi inomhus 90 procent av vår tid. Det mönstret vill vi bryta upp, säger byggnadens huvudarkitekt, Jörgen Winnberg.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • sauyndvorakt.pbflafjvigfnsqykitfs@iutyzprencnsqc.sqeeea
  • 072-713 97 07
  • 010-452 27 98

Om Tyréns

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Adress

  • Tyréns
  • Peter Myndes Backe 16
  • 118 86 Stockholm
  • Vår hemsida