Zp8kkr3cnswwmfxqm9oo

Tyréns nya teknologie doktor fångar stadens själ

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 06:00 CET

Nyligen lades det fram en doktorsavhandling vid Kungliga Tekniska högskolan där fokus ligger på städers attraktivitet och det huvudsakliga syftet är att bidra till en större förståelse för invånarnas åsikter och preferenser när det gäller olika aspekter av hållbarhet och goda levnadsförhållanden.

Hgjdtjmwxfp1irr08ns4

Tyréns och Semrén & Månsson i jättesatsning på Skaraborgs sjukhus Skövde

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 06:00 CET

Skaraborgs sjukhus Skövde har behov av nya lokaler. Ny teknik ställer bland annat högre krav på fastigheterna. Därför har Västfastigheter i partneringentreprenad tillsammans med Byggdialog AB givit Tyréns och Semrén & Månsson arkitektkontor i uppdrag att projektera arbetet för en nybyggnation på 65 000 kvadratmeter. Genomförandebeslutet, som ännu inte är taget, beräknas kunna tas våren 2018.

Qmz35nr7ka75x8ei9stn

Tyréns är med och utvecklar ett hållbart Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 06:00 CEST

Göteborgs Stad planerar för omfattande förtätning i centrala stadsdelar, främst Älvstadenområdet, med syfte att stärka Göteborg som regionens kärna. Tyréns har fått uppdraget att ta fram framtidsscenarion för hur centrala Göteborg ska utvecklas närmaste åren. Alltifrån bostäder till trafik ska utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Du3ollttvd69i8mzilc4

Tyréns projekterar utbyggnaden från två till fyra järnvägsspår mellan Lund - Arlöv

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 06:00 CEST

​Trafikverket har handlat upp konsortiet NCC och Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) i en totalentreprenad för att bygga ut Södra stambanan från två till fyra spår mellan Lund och Arlöv. Tyréns kommer att ansvara för delar av bygghandlingsprojekteringen till konsortiet.

Lpwkkmoulstkuramob4s

Tyréns expanderar internationellt – förvärvar Hilson Moran

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 09:00 CEST

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns gör sitt andra strategiska förvärv i Storbritannien och blir majoritetsägare i Hilson Moran. Hilson Morans ledning kvarstår som delägare och bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas under befintligt namn och varumärke.

Xsqg5f27via68wx9malm

Tyréns fortsätter sin expansion i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 06:00 CEST

Tyréns har funnits i Uppsala i ett antal år och har varit involverade i stadens expansion på många sätt. Men stadens behov av samhällsbyggnadskompetens är inte mättat. Nu planerar Tyréns att komplettera sitt erbjudande med fokus på arkitekter och kompetenser inom tidiga skeden. Målet är att kunna erbjuda en mer komplett helhetslösning där alla delar ingår och växa med flera medarbetare.

L5zrtc0xv5ss7wc85ixm

Utveckling av Tallinns hamn i samarbete med Zaha Hadid Architects

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 11:42 CEST

Tyréns UK har, i samarbete med Zaha Hadid Architects, fått i uppdrag av Tallinns hamnkontor att utveckla en översiktsplan för Tallinns hamn i Gamla stan. Tyréns UK ansvarar för stadsplanering, landskapsarkitektur, hållbarhetsrådgivningstjänster samt trafikplanering.

G2wxs3fcm3nraqx5pxq4

Tyréns projekterar en ny järnvägsanläggning på Mälarbanan

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 13:25 CEST

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en ny järnvägsanläggning på sträckan Huvudsta – Spånga för projekt Mälarbanan. Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. När sträckan genom Sundbyberg blir fyrspårig kommer järnvägen, som idag utgör en barriär mellan stadens två centrala delar, att förläggas i en tunnel.

D50ik2mbpfj0w39czrbs

Tyréns i stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 12:00 CEST

Göteborg har tillsammans med Nice i Frankrike, Utrecht i Nederländerna och fyra följestäder beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Det handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Både göteborgarna och resten av EU ska dra nytta av resultaten.

Dwux36t7sjxdujilifkw

Tyréns projekterar el-, telesystem och hiss på Kungliga Operan

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 06:00 CEST

Statens fastighetsverk har valt Tyréns för arbetet med projektering av el- telesystem och hiss när Kungliga Operan i Stockholm ska byggas om. Tyréns som genomfört liknande projekt tidigare kommer att inleda projektet omedelbart och planerar att hålla på i minst tre år.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • hwsangzzndirra.pytlavinsvxrskidys@qyqvsdtyjptoalregfnsrl.supzdtmlye
  • 072-713 97 07
  • 010-452 27 98

Om Tyréns

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 900 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Adress

  • Tyréns
  • Peter Myndes Backe 16
  • 118 86 Stockholm
  • Vår hemsida