Kxcqjzcu2sioqncy43hk

Tyréns växer inom installation i södra Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 09:10 CET

För fem år sedan jobbade inte Tyréns alls inom området installation. I dag har företaget ca 65 medarbetare i södra Sverige som arbetar med att utveckla lösningar inom VVS- kyl- och energisystem, sprinkler samt inom el- och telesystem. Totalt är vi mer än 400 medarbetare inom installation i hela Tyréns.

Map1kyixfdfp0digraxg

Tyréns tar fram detaljplan för Geelys nya innovationscenter

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 06:00 CET

Göteborgs Stad planerar för 85 000 kvadratmeter kontorsetablering och nya utbildningslokaler på Lindholmen i Göteborg. Tyréns har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan till ett innovationscenter som ska byggas åt Geely, samt en större skola.

Bh43g260hotvx2lkeivc

Tyréns rekryterar expert inom stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:53 CET

Tomas Kruth har anställts som processledare på Tyréns. Tomas kommer närmast från branschorganisationen Fastighetsägarna, där han varit anställd sedan 2008 och arbetat som expert inom stadsutveckling, processledare och föreläsare.

Atfbq1svnap5jxtzmrqt

Trafikverket delar ut arbetsmiljöpris till Tyréns

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 06:52 CET

Tyréns har vunnit ett arbetsmiljöpris som projekt Mälarbanan delar ut varje år. Tidigare år har priset varit riktat mot entreprenörerna i projektet, men i år bestämde sig Trafikverket för att priset skulle delas ut till någon av de projektörer som är med i projektet.

Epizujvbrpeczwmcn19v

Utvecklingssatsning ska ge kreativa konstruktörer

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 06:00 CET

Konstruktion har alltid varit en viktig del i Tyréns varumärke. Nu ska den kompetensen vässas ytterligare. Sven Tyréns Stiftelse finansierar en utbildningssatsning som pågår under tre år och som ska ge mer kreativa byggkonstruktörer inom Tyréns.

Zp8kkr3cnswwmfxqm9oo

Tyréns nya teknologie doktor fångar stadens själ

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 06:00 CET

Nyligen lades det fram en doktorsavhandling vid Kungliga Tekniska högskolan där fokus ligger på städers attraktivitet och det huvudsakliga syftet är att bidra till en större förståelse för invånarnas åsikter och preferenser när det gäller olika aspekter av hållbarhet och goda levnadsförhållanden.

Hgjdtjmwxfp1irr08ns4

Tyréns och Semrén & Månsson i jättesatsning på Skaraborgs sjukhus Skövde

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 06:00 CET

Skaraborgs sjukhus Skövde har behov av nya lokaler. Ny teknik ställer bland annat högre krav på fastigheterna. Därför har Västfastigheter i partneringentreprenad tillsammans med Byggdialog AB givit Tyréns och Semrén & Månsson arkitektkontor i uppdrag att projektera arbetet för en nybyggnation på 65 000 kvadratmeter. Genomförandebeslutet, som ännu inte är taget, beräknas kunna tas våren 2018.

Qmz35nr7ka75x8ei9stn

Tyréns är med och utvecklar ett hållbart Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 06:00 CEST

Göteborgs Stad planerar för omfattande förtätning i centrala stadsdelar, främst Älvstadenområdet, med syfte att stärka Göteborg som regionens kärna. Tyréns har fått uppdraget att ta fram framtidsscenarion för hur centrala Göteborg ska utvecklas närmaste åren. Alltifrån bostäder till trafik ska utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Du3ollttvd69i8mzilc4

Tyréns projekterar utbyggnaden från två till fyra järnvägsspår mellan Lund - Arlöv

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 06:00 CEST

​Trafikverket har handlat upp konsortiet NCC och Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) i en totalentreprenad för att bygga ut Södra stambanan från två till fyra spår mellan Lund och Arlöv. Tyréns kommer att ansvara för delar av bygghandlingsprojekteringen till konsortiet.

Lpwkkmoulstkuramob4s

Tyréns expanderar internationellt – förvärvar Hilson Moran

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 09:00 CEST

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns gör sitt andra strategiska förvärv i Storbritannien och blir majoritetsägare i Hilson Moran. Hilson Morans ledning kvarstår som delägare och bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas under befintligt namn och varumärke.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • mwlpzbkbsasandperany.plavinsonjlvulvkis@qxtynzrekbqcwlnsdp.swceve
  • 072-713 97 07
  • 010-452 27 98

Om Tyréns

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Adress

  • Tyréns
  • Peter Myndes Backe 16
  • 118 86 Stockholm
  • Vår hemsida