Datorsimulering hjälper kommuner att bygga bort översvämningar

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 06:00 CEST

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren. Värst var skyfallssommaren 2014 då försäkringsbolagen registrerade 18 000 skyfallsrelaterade vattenskador.

Tyréns är en av Sveriges bästa arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 06:00 CET

Tyréns utnämndes igår kväll till Sveriges 7:e bästa arbetsplats när 2019 års vinnare korades av Great Place to Work på Cirkus i Stockholm. För fjärde året i rad är Tyréns på topp tio listan bland stora företag.

Tyréns underlättar vardagen på Peab’s bostadsprojekt Mejeriet

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2019 06:00 CET

För att underlätta samarbetet och för att öka effektiviteten i bostadsprojektet Mejeriet i Örebro, önskade beställaren Peab att Tyréns placerade en av sina konstruktörer på deras platskontor. Även Tyréns såg fördelarna med detta.

Tyréns lyfter fram riksintresset Vänersborg

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 06:00 CET

​Vänersborgs innerstad är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Tyréns har på uppdrag av kommunen inventerat och värderat stadens samtliga 70 kvarter utifrån kulturhistoriska värden. Analysen har mynnat ut i ett program som bland annat visar på hur nya inslag i stadsbilden kan leva i samklang med äldre bebyggelse.

Tyréns hjälper landskapet över Hallandsåsen

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 06:00 CET

Trafikverket planerar en ny ekodukt längs med E6 på Hallandsåsen. Ekodukten ska öka rörligheten för vilt, minska trafikolyckor och skapa en unik identitet för platsen. Tyréns har tagit fram gestaltningsprogram, tekniska lösningar och bidrar med specialiststöd i fauna.

Gregor Rolski blir chef för Tyréns verksamhet i Östeuropa

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 08:00 CET

Tyréns har rekryterat Gregor Rolski som chef för den östeuropeiska verksamheten. Rekryteringen är en del i företagets satsning på att bredda det internationella erbjudandet. Gregor kommer närmast från en ledande roll på Sweco.

Tyréns förvärvar VVS-konsulterna

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 09:00 CET

Tyréns förvärvar VVS-konsulterna Skellefteå AB och stärker erbjudandet inom installation. Satsningen ligger i linje med Tyréns långsiktiga strategi för tillväxt och adderar efterfrågade tjänster till erbjudandet i norra Sverige.

Tyréns gör strategisk rekrytering inom infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 06:00 CET

Tyréns har anställt Peter Jackson som uppdragschef för stora uppdrag avseende infrastruktur. Peter är ursprungligen geotekniker och har arbetat som design manager för ett stort antal mycket stora projekt på flera kontinenter.

Första byggherredrivna planprocessen i Kungälv är antagen

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 06:00 CET

Tyréns har i ett pilotprojekt, tillsammans med Kungälvs kommun och bland andra byggherren Bonava, startat tre byggherredrivna detaljplaner i kommunen. Nu har den första detaljplanen för Kareby blivit antagen i kommunfullmäktige i Kungälv.

Den bortglömda mänskliga pusselbiten

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 06:00 CET

Glöm inte människan i samhällsbyggnadsprocessen. För då riskerar vi att missa den bästa och mest effektiva lösningen. Ett hållbart samhälle ska vara rättvist, jämlikt, inkluderande, öppet, jämställt och ge alla människor samma möjlighet att utveckla sin potential. Det minskar spänningar i samhället och ökar tryggheten och trivseln.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • sabgndxsranp.pcvlawxvilpnsiukiels@kttyfyreownssh.sucehg
  • 072-713 97 07
  • 010-452 27 98

Om Tyréns

För bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Adress

  • Tyréns
  • Peter Myndes Backe 16
  • 118 86 Stockholm
  • Vår hemsida