Skip to main content

Hyresjustering för 2020

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2020 08:30 CET

Årets hyresjustering är nu klar efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Från och med den 1 mars 2020 höjs hyran med 2 procent. Höjningen gäller för samtliga bostadslägenheter förutom för de nyproducerade lägenheterna Hasselbacken samt vårt trygghetsboende Björkberget, som får en hyresjustering på 1,5 procent. Hyran kommer att debiteras en månad retroaktivt i samband med aprils hyresavisering.

”Det känns bra att vi äntligen är i mål med hyresförhandlingarna för 2020. Det har varit ett ömsesidigt givande och tagande där vi till slut kom överens med Hyresgästföreningen om en nivå som ligger nära snittet för hyresjusteringar i länet. Då vi står inför omfattande renoveringar hade vi dock behövt en större ökning”, säger Maria Öberg, VD för Tyresö Bostäder.

Tyresö Bostäder arbetar för att Tyresö ska vara en plats där människor vill leva och bo. Vi arbetar för att såväl våra fastigheter som utemiljö ska upplevas som trygg, hållbar och trivsam. Årets hyresförhandlingar har i stort handlat om våra förutsättningar i Tyresö men även omvärldsfaktorer som företagets ekonomi påverkas av exempelvis ändrade redovisningsprinciper, byggpriser samt taxehöjningar för bland annat el, värme, sophantering, vatten och avlopp.

Den huvudsakliga intäkten för Tyresö Bostäder är de hyror som kan tas ut för våra hyresrätter. Intäkterna ska främst täcka den löpande förvaltningen och underhållet av fastigheterna. Flera fastigheter har stora underhållsbehov och under de närmsta fem åren är det framförallt Granängsringen samt även Ekbacken som är i fokus. Det pågår redan nu ett större underhållsprojekt i Granängsringen med renovering av sopsugsanläggningen där kostnaden för projektet beräknas uppgå till cirka 30 Mkr.

Större underhåll i fastigheter är en skälig orsak till hyresjustering och Tyresö Bostäder strävar efter ett långsiktigt perspektiv i förhandlingar om hyran. Våra hus ska stå kvar och bebos under många år och de måste skötas på ett sätt som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi vill inte skjuta över kostnader för dagens boende till kommande generationer.

”Vi vill kunna erbjuda ett bra boende och bibehålla våra fastigheters goda bestånd inte bara nästa år utan under överskådlig framtid. Vi är övertygade om att våra hyresgäster vill bo i välskötta fastigheter där det är snyggt och tryggt, där servicenivån är god, förvaltningskvaliteten hög, reparationer görs i tid, underhållet sköts på ett bra sätt och åtgärder vidtas för att minska energianvändningen för klimatets skull. Ska vi leva upp till dessa förväntningar behöver vi också ha en god och långsiktigt hållbar ekonomi”, säger Maria Öberg.

Tyresö Bostäder är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar närmare 3 400 hyresrätter. Vi arbetar för boendeglädje och en trygg, hållbar och trivsam miljö. www.tyresobostader.se