Skip to main content

PREMIUM ★★★ T-GRIND navrondell utvecklad för luftdrivna turbinmaskiner

Nyhet   •   Dec 01, 2012 08:00 CET

PREMIUM ★★★ T-GRIND - Navrondell utvecklad för luftdrivna turbinmaskiner

Arbeta på ett produktivt sätt.

Starka luftdrivna maskiner ställer högre krav på slipverktygen. Därför har vi utvecklat navrondellen
PREMIUM ★★★ T-GRIND.

· Hög livslängd vilket ger en bättre slipekonomi och en minskning av slipdamm
· Hög produktivitet
· Bättre komfort
· Låg miljöpåverkan

PREMIUM ★★★ T-GRIND har en aggressiv avverkning vilket garanterar en hög produktivitet samtidigt som komforten och känslan för användaren förbättras. Dessutom har den en lång livslängd vilket ger en bättre slipekonomi och en låg utveckling av slipdamm. Överallt där svetsfogar behöver slipas, grovavgradning behöver utföras, delar av gjutskägg och nedgjutning behöver rensas eller rengöring behöver utföras är PREMIUM ★★★ T-GRIND det perfekta verktyget.

PREMIUM ★★★ T-GRIND optimerades för att användas på stål och gjutjärn. Eftersom skivan har
tillverkats utan material som innehåller järn, svavel och klor kan den även användas på rostfritt stål.