Skip to main content

Säkrare kapning med Deep Cut Protection

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 09:30 CET

”Vi arbetar konstant med att öka säkerheten runt användandet av kap-och slipprodukter. Tyrolit Premium 2 in 1 Deep Cut Protection är ett perfekt exempel på en unik säkerhetslösning som vi är ensamma om på marknaden”, berättar Göran Nyberg, Tyrolits nordiske produktchef.

Tyrolit Premium 2 in 1 Deep Cut Protection är en kapskiva med försänkt nav för kapning i både stål och rostfritt. Det försänkta navet ger en mycket stabilare kapning och möjliggör plankapning. För att undvika riskerna med att kransen slits av vid djupa kapningar så har Tyrolit utvecklat en stålflens som ligger som skydd över navet och förhindrar just att kransen lossnar eller att skivan spricker – Deep Cut Protection.

”För alla som arbetar med plankapning är Deep Cut Protection ett måste. Vi har märkt att allt fler skyddsombud inom smidesverkstäder rekommenderar denna produkt till sina anställda. Att skivan dessutom kapar djupare, håller längre och följaktligen blir mer lönsam är ett stort plus”, säger Göran.

Klicka här för att se filmen som ger en bra förståelse för hur Tyrolit Deep Cut Protection fungerar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Nyberg, Produktchef, Tyrolit Norden

E-post:goran.nyberg@tyrolit.com, Tel: 070-540 87 11

Tyrolit är som en av världens största tillverkare av verktyg för slipning, kapning, sågning, borrning och dressing samt som en leverantör av verktyg och maskiner, synonymt med hög kvalitet, innovativa lösningar och lång erfarenhet. Vi investerar kontinuerligt i utvecklingen av ny teknik anpassad till behoven hos våra kunder och omvärlden, med fokus på miljöanpassade teknologier. Företaget har 29 produktionsenheter i 12 länder och är verksamt på mer än 65 marknader. Vi var 2015 ca 4 400 anställda med en omsättning runt 600M Euro och ingår i Swarovski-koncernen med huvudsäte i Schwaz, Österrike. www.tyrolit.com