Skip to main content

Arbetsvärlden i ständig förändring

Blogginlägg   •   Aug 07, 2017 09:15 CEST

Världsledande arbetsmiljömässa, Källa: Messe Düsseldorf

Kraven på anställda blir allt mer komplex. Idag fordras både flexibilitet och mobilitet av medarbetaren. Digitaliseringen av vår arbetsmiljö påverkar också våra arbetsvillkor visar en studie gjord av DGB-Index Gute Arbeit 2016. Studien rapporterar om bland annat högre arbetsbelastning och fler arbetsuppgifter. 82 procent av de anställda som tillfrågades angav att de påverkats av digitaliseringen och 60 procent angav att den till och med hade stort till mycket stort inflytande på deras arbete. Den sistnämnda gruppen rapporterade även om högre arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter och ökad multitasking. De flesta menar också att övervakningen av deras arbete ökat. Förebyggande åtgärder, såsom t ex arbetarskydd och företagssäkerhet, har stor betydelse för en bra fungerande arbetsplats. Åtgärderna förbättrar människors liv, minskar hälso- och säkerhetsrisker samtidigt som produktiviteten och därmed företagets konkurrenskraft ökar.

Den 17 till 20 oktober 2017 kretsar allt kring personskydd, företagssäkerhet och hälsa på arbetet. Då samlar fackmässan A+A i Düsseldorf experter från hela världen inom arbetarskydd, säkerhetsmanagement, personalansvar, fackorganisationer, inköp, fackhandel, företagshälsovård, brandsäkerhet, teknisk support, polis och försäkringsbolag. Den viktigaste mötesplatsen i världen har sedan sin start 1954 bidragit till ökad uppmärksamhet kring teman som arbetarskydd och företagshälsa. Trots att antalet dödliga arbetsolyckor sedan 2008 minskat med nästan en fjärdedel är utmaningarna fortfarande stora. Uppskattningsvis dör runt 160 000 EU-invånare på grund av arbetsrelaterade sjukdomar varje år. Därför är det av högsta prioritet att bibehålla samt aktualisera den europeiskt höga standarden. Nyligen förpliktade sig den Europeiska Kommissionen att vidta ytterligare åtgärder. Målet är att förändra och anpassa EU-rätten och EU-arbetarskyddsregleringarna så att de är anpassade till dagens sysselsättningsmodeller och samhällsutveckling.

De flesta företagen, framför allt i Europa, har förstått att preventiva arbetarskydd och hälsofrämjande insatser inte utgör kostnader, utan i ett längre perspektiv faktiskt sparar in på stora utgifter som kan uppstå vid olyckor och sjukdomsbortfall.

På den parallella kongressens står aktuell information och frågor kring branschens utmaningar på agendan. Den tyska organisationen Basi, ”Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (fritt översatt, Riksorganisation för säkerhet och hälsa på arbetet) står bakom kongressen. Planeringen är i full gång och en mängd idéer och förslag från branschen utvärderas, konkretiseras och omsätts till ett inspirerande seminarieprogram. Ett 50-tal arrangemang och fler än 300 referenter fördjupar sig i aktuella frågeställningar och diskuterar olika problemlösningar.

A+A 2017 den 17 till 20 oktober 2017 i Düsseldorf Tyskland

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy