Skip to main content

Energiomställningen får skjuts av digitaliseringen

Blogginlägg   •   Maj 20, 2016 10:25 CEST

Andreas Kuhlmann, vd Dena, och Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten. Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

Digitaliseringen av näringslivet kommer att driva på den pågående energiomställningen. Tyskland och Sverige måste satsa på innovationer för att fortsätta vara ledande inom energiområdet. Det betonade Andreas Kuhlmann, vd för Deutsche Energie-Agentur (Dena), och Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten, på Tyskland i dialog den 17 maj.

– Vad Industrie 4.0, som digitaliseringen av näringslivet oftast kallas i Tyskland, huvudsakligen går ut på är ju optimeringen av olika processer inom företagen. Här är energieffektivisering en central del. Digitaliseringen kommer att bidra till att energin kan användas mer effektivt vilket kan leda till en lägre total förbrukning. Detta är en av nycklarna för att nå målen som vi har satt upp för energiomställningen, sade Andreas Kuhlmann.

Vd:n för Dena, den tyska motsvarigheten till Energimyndigheten som dock drivs som ett fristående bolag, hade kommit till Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm för att diskutera energiomställningen och digitaliseringens betydelse för den. Inför runt 70 gäster från företag, branschorganisationer, myndigheter och media förklarade han att den så kallade Energiewende i Tyskland nu har trätt in i en andra fas:

– Den första fasen av omställningen gick ut på att få förnybara energier ut från nischen och göra dem till en central pelare av energisystemet. Detta har varit mycket framgångsrikt. En tredjedel av all el som förbrukas i Tyskland kommer numera från förnybara källor. Utbyggnaden av främst vind- och solkraft behöver fortsätta tills vi når våra långsiktiga mål men det lär inte bli så många innovationer inom detta område. Nu gäller det istället att gå in på nästa fas och skapa ett smart energisystem som på ett effektivt sätt integrerar alla olika komponenter, sade Andreas Kuhlmann.

Mer flexibilitet i smarta nät

Enligt honom behövs det innovationer inom många områden under de kommande 15 åren: Då tillgången på vind- och solenergi beror på väderförhållandena behöver konventionella kraftverk bli mer flexibla för att kunna reagera på de skiftande behoven. Lagringskapaciteter behövs för att spara överskottsenergi från produktionstoppar. Förbrukningen från industri och hushållen skulle kunna styras mer av det faktiska energiutbudet. Och för att klara av allt detta behövs smarta elnät och en smart nätarkitektur.

Att stora förändringar ligger framför oss höll även Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma med om:

– Om Edison levde idag och man frågade honom om dagens energisystem skulle han säga att det ser ut ungefär som han föreställde sig det. Det har inte hänt jättemycket sedan han levde. Men under de kommande fem åren kommer energisektorn att förändras mer än vad den har gjort under de senaste 50, förutspådde han.

Snabbare utveckling än många tror

Erik Brandsma beklagade att många aktörer fortfarande inte är medvetna om hur snabbt utvecklingen lär gå. Enligt honom är det först på senare tid att företrädare för näringslivet och politiken i Sverige har börjat förstå hur angelägen och brådskande det är att ta tag i energifrågorna nu.

Ett problem i omställningsprocessen är krisen som många stora traditionella energibolag befinner sig i för tillfället. De tyngs av låga elpriser på marknaden, bördor från gamla och allt mindre lönsamma affärsområden och en företagskultur som inte hängt med i utvecklingen, menade Andreas Kuhlmann. Han ser dock fortfarande innovationspotential hos de stora energibolagen. Och Erik Brandsma tillade att krisen också skapar möjligheter för nya spelare att ta sig in och nå framgångar på energimarknaden.

Lagstiftningen måste hänga med

För att förändringarna ska kunna ske inom en rimlig tids- och kostnadsram måste lagstiftningen och andra bestämmelser anpassas. De båda paneldeltagarna var eniga om att politiken behöver ta en aktiv roll, men att man inte ska reglera allt i minsta detalj.

– Den första fasen av Energiewende drevs mycket av nya statliga regleringar. Men föreskrifterna och lagarna i Tyskland blir allt mer komplexa varje år. Det är extremt komplicerat att förstå dem, speciellt för någon som kommer utifrån. Om politikerna tror att de kan lösa alla dessa frågor med fler regleringar kommer de att misslyckas. Det är klart att det behövs ett ramverk men innovationer uppstår inom olika delområden där det finns en fri marknad, sade Andreas Kuhlmann.

– Jämför man energimarknaden med en fotbollsmatch blir det uppenbart att regler behövs men att de inte ska döda själva spelet. Att det blir en bra match ska huvudsakligen hänga på spelarna på planen, tillade Erik Brandsma.

Tyskland bjuder in innovatörer

Just nu är Tyskland ett av de världsledande länderna vad gäller innovationer inom energiområdet. För att det ska förbli på detta sätt främjar bland annat Dena nya idéer med pengar och andra former av stöd. Men man bjuder också aktivt in aktörer från andra länder att bidra med egna lösningar eller samarbeta med tyskarna.

Här kommer även svenska Energimyndigheten in i bilden. Tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren driver man Tysklandsprogrammet som hjälper lovande svenska bolag inom energi- och miljöteknik att ta sig in på den tyska marknaden med sina innovationer. Flera avföretagen som deltar i den aktuella upplagan av programmet fanns på plats i Stockholm under diskussionen.

– Energimyndigheter spelar en nyckelroll när det gäller att trycka på de rätta knapparna för att få innovationer att komma ut på marknaden. Vi här i Sverige investerar mellan 1,3 och 1,4 miljarder kronor per år i innovationsfrämjande. För vissa företag är det helt avgörande att till exempel få pengar till att bygga en demonstrationsanläggning som de sedan kan visa upp för potentiella kunder, sade Erik Brandsma.

Alla branscher berörs

Med alla dessa spännande innovationer och förändringar på väg: Hur kan vi förvänta oss att utvecklingen kommer att se ut under den närmaste framtiden? Andreas Kuhlmann berörde några av de stora trenderna under Tyskland i dialog-kvällen:

– Jag tror att utvecklingen mot ett allt mer decentraliserat energisystem är oåterkallelig. För 5-6 år sedan hade jag sagt att ett sådant system riskerar att bli mindre stabilt men den faran ser jag inte längre. Energiomställningen kommer även, på ett liknande sätt som digitaliseringen, mer och mer att omfatta alla branscher och näringslivssektorer. Det handlar inte längre bara om elproduktion och -distribution; alla kommer att bli berörda, från bilindustrin till bygg- och tjänstesektorn, sade han.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy