Skip to main content

Innovationskraft i fokus på nästa Tyskland i dialog

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 09:37 CEST

Den 27 maj är det dags för nästa tillfälle av Tyskland i dialog, Tysk-Svenska Handelskammarens forum för näringspolitiska frågor. Denna gång ligger fokus på temat innovationskraft. Ledande företrädare för det tysk-svenska näringslivet och forskningsvärlden kommer att diskutera hur företag i Sverige och Tyskland kan öka sin konkurrenskraft och vad länderna kan lära av varandra.

Tyskland och Sverige tillhör de länder som ligger i topp inom EU när det gäller innovationsresultat. Men ökad globalisering, kortare produktcykler och ökat kunskapsinnehåll i produkter och tjänster har förstärkt behovet av kreativitet och nytänkande i företagen. Lyssna till en erfaren panel som arbetar för att inte tappa i innovationskraft och behålla både utveckling och produktion i Europa.

Keynote speaker den 27 maj är Franz Fehrenbach, styrelseordförande för Robert Bosch GmbH. Han kommer att tala om innovation och hur man som globalt företag behåller sin innovationsförmåga.

Bosch är en internationellt ledande teknologi- och tjänstekoncern som verkar inom affärsområdena fordonsteknik, industriteknik, konsumentvaror och energi- och byggteknik. Företaget, som sysselsätter nästan 300 000 medarbetare i hela världen, lägger mer än 4 miljarder euro årligen på forskning och utveckling. Bara förra året ansökte man globalt om cirka 5000 patent.

I anslutning till Franz Fehrenbachs gästföredrag kommer en paneldiskussion att äga rum. Förutom Boschs styrelseordförande deltar:

  • Olof Persson,vd AB Volvo och koncernchef samt Tysk-Svenska Handelskammarens ordförande
  • Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova med lång erfarenhet inom utveckling och innovation på bl.a. ABB och ÅF-IPK
  • Johan Stahre, professor och avdelningschef på Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling på Chalmers Tekniska Högskola, medverkar bl.a. i det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030

Moderator för paneldiskussionen är Therese Larsson Hultin, journalist och utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet med mångårig erfarenhet av att bevaka både näringsliv och politik i Tyskland.

Föredrag och paneldiskussion hålls på engelska. 

Representanter för media och medlemsföretag anmäler sig via mejl till malin.johansson@handelskammer.se

Mer information om eventet hittar du på handelskammarens hemsida


Tyskland i dialog: Fokus innovationskraft
27 maj 2014, kl. 15:45 - 20:00
Grand Hôtel Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm


Tyskland i dialog är Tysk-Svenska Handelskammarens forum för näringspolitiska frågor. Tyska representanter från näringsliv, politik och forskning möter beslutsfattare i Sverige för att diskutera aktuella frågor.

Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation med uppdrag att utveckla handeln mellan Sverige och Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren hjälper tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer och etablera verksamhet. När företagen väl är på plats stödjer handelskammaren dem i verksamheten och bidrar på så sätt till att utveckla det bilaterala samarbetet mellan länderna.

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har Tysk-Svenska Handelskammaren ett nära samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger handelskammaren ett brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Även i Sverige samarbetar Tysk-Svenska Handelskammaren med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy