Skip to main content

Positiv halvårsrapport för reselandet Tysklands incoming

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 13:15 CEST

Köln am Rhein (Nordrhein-Westfalen): Hohenzollernbrücke och domkyrkan (1248-1880). FOTO: Jim McDonald/DZT

Antalet övernattningar i reselandet Tyskland fortsätter att utveckla sig konstant positivt under årets första sex månader: Från januari till juni 2013 har redan över 30,9 miljoner utländska övernattningar registrerats på logianläggningar med minst tio bäddar, enligt uppgifter från Statistisches Bundesamt. Det motsvarar en tillväxt på 3,2 procent jämfört med samma period förra året. 

– Tysklands incoming fortsätter att utvecklas positivt även under årets första halvår. Efter tre rekordår i följd visar statistiken även i år på tillväxt – det är en enorm framgång för reselandet Tyskland, förklarar parlamentsledamoten Ernst Burgbacher, parlamentarisk statssekreterare för förbundsministern för ekonomi och teknologi och förbundsregeringens ansvarige för frågor rörande små och mellanstora företag samt turism.

– Trots högvattnet som drabbade några tyska regioner och trots en regnig juni ligger Tysklands incoming under årets första halvår på ett tydligt plus. Även under rådande konjunkturkris står sig reselandet Tyskland utmärkt internationellt, understryker Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).

Aktuella siffror visar att antalet europeiska övernattningar i Tyskland under perioden januari-juni 2013 ökat med 2,8 procent jämfört med året innan. Allt som allt registrerade Statistisches Bundesamt fler än 23 miljoner europeiska övernattningar under samma period. De europeiska övernattningarna har en marknadsandel som utgör runt 76 procent av hela årets utländska övernattningsvolym.

Konstant tillväxt från grannländerna

Särskilt grannländerna bidrar till den konstanta tillväxten – och allra mest bidrar Schweiz, en av Tysklands viktigaste marknader. Från januari till juni 2013 registrerades nästan 2,4 miljoner schweiziska övernattningar. Det motsvarar en ökning på 4,8 procent jämfört med samma period året innan.

BRICS-länder ökar tillväxten 

Det ökande antalet övernattningar från BRICS-länderna har i hög grad bidragit till Tysklands positiva incoming. Främst utmärker sig Ryssland, som med en tillväxt på 20 procent fler övernattningar jämfört med samma period förra året, placerar sig i täten. Sammantaget stod Östeuropas viktigaste marknad 2012 för hela 2,2 miljoner övernattningar.

Med en oproportionerligt stor ökning på 12,4 procent bidrog även de arabiska golfstaterna. Runt 1,3 miljoner övernattningar kom under 2012 från denna region.

Tyskland viktigaste asiatiska marknad Kina, som 2012 stod för nästan 1,6 miljoner övernattningar, visar under januari-juni 2013 på en ökning på 5,4 procent jämfört med samma period året innan. Efter de senaste månadernas ostadiga utveckling är ökningen av antalet övernattningar ett välkommet trendbrott inför sommarsäsongen.

En lika positiv utveckling kan iakttas från Brasilien: resande från den sydamerikanska marknaden (cirka 700 000 övernattningar i Tyskland 2012), har från januari till juni bidragit med en ökning på 3,5 procent till 2013 års incoming.

Med en fortsatt konstant utveckling av de viktigaste marknaderna räknar DZT med en tillväxt på två till tre procent under året för reselandet Tyskland.

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och teknik (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera