Skip to main content

Tysklands incoming ökar fortsatt

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 10:45 CET

Hamburg: Vy från Lombardsbrücke mot Alster och centrum. © Fritz Mader/DZT

Tysklandsturismen har även under 2012 utvecklats bättre än någonsin: Från januari till november 2012 registrerades enligt Statistisches Bundesamt över 64,2 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med fler än tio bäddar. Det motsvarar en tillväxt på 8,1 procent jämfört med samma period föregående år. 

– Vi styr mot ett nytt och imponerande rekord, vilket de aktuella talen understryker. Det är en total framgång för reselandet Tyskland, säger Ernst Burgbacher, MdB, parlamentarisk statssekreterare hos förbundsministern för ekonomi och teknik och regeringens kommissionär för småföretag och turism.

UNWTO-studie bekräftar den goda utvecklingen för inkommande turism

– Enligt den aktuella UNWTO-studien ligger tillväxten för reselandet Tysklands inkommande turism även 2012 långt över världs- och Europanivå, betonar Petra Hedorfer, styrelseordförande i DZT. De senaste talen visar för perioden januari till november 2012 ett plus på 7,5 procent vad gäller internationella övernattningar i Tyskland jämfört med föregående år. Den genomsnittliga tillväxten i världen var enligt UNWTO 3,8 procent och i Europa plus 3,3 procent.

Konstant tillväxt från grannländerna

En stor del av de utländska övernattningarna i reselandet Tyskland kommer från källmarknaden Europa, som utgör den solida grunden för Tysklands incoming. Från januari till november 2012 registrerades över 48,5 miljoner övernattningar av europeiska gäster, vilket motsvarar en tillväxt på mer än sju procent jämfört med föregående år. En konstant tillväxt står framför allt grannländerna för – främst Schweiz som Tysklands näst viktigaste källmarknad. Från januari till november 2012 kunde knappt 4,9 miljoner övernattningar registreras härifrån - ett plus på 9,5 procent jämfört med 2011. Stark tillväxt noteras även från Italien med sju procent. Likaså bidrar Storbritannien (plus 5,1 procent) och Österrike (plus 6,4 procent) med en konstant hög tillväxt i Tysklands övernattningsvolym. En fortsatt uppåttrend visar också Danmark med ett plus på över tio procent och Sverige med plus 8,4 procent.

Höga tillväxttal från BRIC-länderna

Utomeuropeiska marknader och BRIC-länder står i stor utsträckning för en dynamisk utveckling av Tysklands turism. Över genomsnittet utvecklas de arabiska Gulfstaterna med ett plus på 27,7 procent. Under de första elva månaderna 2012 har över 1,2 miljoner övernattningar registrerats från denna för Tyskland så viktiga källmarknad. Inte bara arabiska gäster är omåttligt intresserade av temat hälsoresor i Tyskland. Det gäller även resenärer från Ryssland, som med en tillväxt på 26,2 procent har betydligt fler övernattningar än under samma period året innan. Sammanlagt bidrar denna viktiga östeuropeiska marknad med över två miljoner övernattningar under perioden januari till november 2012. En konstant hög efterfrågan registrerar DZT även från Kina. Från Mittens Rike står ett starkt plus på 19,4 procent för en klar tillväxt, tätt följt av Brasilien med en tillväxt på 18,5 procent. Indien bidrar till reselandet Tysklands övernattningsvolym med en ökning på 7,1 procent.

Stark tillväxt i städerna

En draghäst för internationella gäster är stadsturismen. Framför allt storstäder med fler än 100 000 invånare utvecklas mycket positivt med en tillväxt på 10 procent bland de internationella övernattningarna från januari till november. I täten ligger Hamburg med plus 16,5 procent, Berlin med plus 14,3 procent och Frankfurt med plus 13,7 procent.

DIHK-studie bekräftar den goda affärssituationen

På det stora hela är stämningen i reselandet Tyskland uttalat positiv. Det bekräftar den aktuella säsongsundersökningen gjord av Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Besöksnäringen ser tillbaks på en bra sommar; campingen har gått upp betydligt och kom nästan upp i rekordsiffrorna från sommaren 2003. I besöksnäringen har rumsbeläggningen ökat med över en procent jämfört med föregående år till totalt 56,7 procent.


Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och teknik (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy