Skip to main content

En glad tallrik – ett effektivt vapen mot krogsnusk!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:04 CEST

U&W [you&we] har utvecklat de Smiley-symboler som regeringen idag föreslår ska bli en försöksverksamhet i ett antal kommuner med sikte på att införa systemet i hela landet.

En symbol med en tallrik med en glad gubbe eller en sur gubbe ska vägleda besökare till en restaurang eller livsmedelsbutik. Symbolen ska visa hur väl restaurangen eller butiken klarat kommunens inspektion. Inne i lokalen ska därtill ett utförligt inspektionsresultatet att anslås och det offentliggörs även på kommunens hemsida.

Följande tre symboler beskriver tillståndet i restaurangen eller butiken:

Inga avvikelser

Få mindre avvikelser

Flera mindre avvikelser eller minst en allvarlig avvikelse

Symbolerna är utvecklade av U&W [you&we] tillsammans med formgivaren Karin Huber på Himlaform.

- Tanken var att hitta ett symbolspråk som är snabbt och effektivt, samtidigt som det också kan ge positiva signaler, säger Peter Wrenfelt, projektledare på U&W [you&we]. Därför valde vi guld och silver för att förmedla associationen att duktiga restaurang- och butiksägare erhåller en medalj för sitt hygienarbete. Vi tog sedan denna tanke ett steg vidare och kombinerade den med trafikljusets välkända signalspråk.

Symbolerna har också testats i en kvalitativ undersökning och i en webbpanel. Undersökningarna visade på ett mycket stort intresse att få hjälp av symboler när det gäller hygien i restauranger och livsmedelsbutiker. Närmare 80 procent uppgav att de är positiva och många uppgav att de skulle titta efter symbolerna innan de valde restaurang eller butik.

Utformningen av symbolerna mottogs också mycket positivt, närmare 90 procent anser att de är mycket bra eller ganska bra. En mycket stor andel, 61 procent, förstår symbolerna direkt utan någon som helst förhandsinformation om att ett märkningssystem för hygienkontroll finns.

Hela 83 procent uppger att de skulle förmodligen eller absolut titta efter symbolerna innan de väljer restaurang eller livsmedelsaffär.

Webbenkät var en bred, kvantitativ som riktade sig till drygt 300 personer 15 till 65 år i hela Sverige. Den andra undersökningen var en kvalitativ intervju som omfattande ett femtontal personer. Syftet var att få bakomliggande förklaringar och fördjupningar av åsikter och uppfattningar bakom resultaten från den större kvantitativa undersökningen samt att visa kontrollrapporten och få intervjupersonernas uppfattning om den.

- Det vore glädjande om vi med våra symboler kan få den halva miljon svenskar som drabbas varje år av matförgiftning, att istället njuta av sin måltid, säger Peter Wrenfelt. Vi på U&W [you&we] har i många år arbetat med kommunikation av miljö och hälsa inte minst i livsmedelsbranschen, och våra erfarenheter har kommit väl till pass i detta arbete.

Nu kommer ett antal kommuner frivilligt att ingå i en treårig försöksverksamhet. Om försöket faller väl ut så kommer regeringen att återkomma med ett nytt lagförslag för att permanenta systemet över hela landet. När lagrådet har granskat förslaget går regeringen till riksdagen med en proposition där det föreslås att försöket införs från den 1 april 2007.


FÖR MER INFORMATION:
Peter Wrenfelt, projektledare, U&W [you&we], tel: 0708-55 33 66, e-post: peter.wrenfelt@uwab.se
hemsida: www.uwab.se
Regeringens utredare Ethel Forsberg, GD, Kemikalieinspektionen, KemI, tel: 08-519 41 100, e-post: kemi@kemi.se, hemsida: www.kemi.se
Se även regeringens pressmeddelande: www.regeringen.se/sb/d/119/a/62963


U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. Och det är här vi kommer in i bilden.


Nyckelord: Smiley, smileys, krogsnusk, matsäkerhet, hygien, kommunikation, hälsa

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera