Skip to main content

Orosdi-Back klimatkompenserar hela sin utgivning

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2011 09:56 CEST

 

Förlaget Orosdi-Back har, som första svenska förlag, beslutat att klimatkompensera hela sin utgivning, även retroaktivt.

 

Orosdi-Back är ett svenskt förlag som publicerar böcker med konst, prosa och satir. Förlaget ger bland annat ut en omfattande bokserie om svenska illustratörer och konstnärer, samt om svenska arkitekter och formgivare.

- Vi ser inte detta som den optimala lösningen utan en liten bit på vägen och hoppas på ännu fler förbättringar genom våra samarbetspartners inom området; U&W[you&we] och Printpool. Detta är det minsta vi kan göra säger Orosdi-Back.  

Orosdi-Backs kompensation sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Mocambique, ett land som drabbats hårt av avskogning under sitt 30-års långa inbördeskrig.

- Vi på Printpool verkar för att våra kunder ska klimatkompensera sin produktion, på samma sätt som vi själva har gjort med vår egen verksamhet. I Orosdi-Backs fall känns det också naturligt att klimatkompensera genom trädplantering eftersom det handlar om produktion av pappersböcker, säger Malin Eriksson, VD för Printpool.

Utöver klimatnytta bidrar klimatkompensationen till en bättre ekonomi för invånarna i Mocambique och det lokala samhället, samt en förbättring av den biologiska mångfalden.

 - Vi märker att fler företag och organisationer vill ta ansvar för de utsläpp som inte går att effektivisera bort på kort sikt, säger Jenny Blomberg på U&W[you&we], en svensk leverantör av klimatkompensation. I och med att man mäter upp sitt fotavtryck så skapar man en medvetenhet om sin påverkan på klimatet. Medvetenhet ger kunskap och drivkraft att förbättra sig. Att man dessutom tar en kostnad för de utsläpp man orsakar ger ytterligare incitament för energieffektivisering och omställning till energi från förnybara källor .

För mer information kontakta:

Malin Eriksson

malin.eriksson@printpool.se

070-344 97 01

 

Printpool Books AB arbetar med ett nytt sätt att köpa trycksaker med hög kvalitet och till rätt pris åt sina uppdragsgivare. Affärsmodellen är unik och helt och hållet transparent. Printpool arbetar bland annat med Natur & Kultur, Ordfront och Orosdi-Back

 

Jenny Blomberg, U&W [you&we]

jenny.blomberg@uwab.se

070-734 50 45

 

U&W [you&we ] kallar sig "Catalyst for Good Business". Det betyder att affärsverksamhet kan förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljö. Genom klimatinitiativet ZeroMission är U&W svensk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation. Den enda i Sverige som både har projekt som motverkar avskogning och som bidrar till att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi.

 

info@orosdi-back.com

 

 

 

U&W [you&we] - Catalyst for Good Business                www.uwab.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera