Skip to main content

U&W [you&we] breddar sin kompetens

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2012 12:53 CET

Maria Tengvard är statsvetare och ekonom med examen från Linköpings universitet och har alltid haft ett brinnande engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor, något som på olika sätt har speglat sig i hennes karriär- och yrkessval. 

Maria har som forskningsassistent på Linköpings universitet arbetat med beteendefrågor, styrmedel och policyprocesser kopplat till energiomställning. Hon har även medverkat vid implementering av EU:s och Sveriges klimat- och energipolitik. Det har skett i rollen som klimatstrateg på Länsstyrelsen i Stockholms län vilket också utvecklat hennes nätverk med kommuner, myndigheter, organisationer och näringsliv i Stockholmsområdet.

Nu tar hon nästa steg som medarbetare hos U&W [you&we]. "Min bestämda uppfattning är att de miljöutmaningar vi står inför måste hanteras av flera delar av samhället och att företagens engagemang spelar en mycket stor roll”, säger Maria. Detta är något som rimmar väl med de värderingar som U&W [you&we] står för: Catalyst for Good Business. ”Därför valde jag att söka mig hit!", berättar hon vidare.

På U&W [you&we] kommer Maria att bli en värdefull resurs. Hennes erfarenheter av praktiskt arbete med energiomställning, breda kunskaper inom miljöområdet, vana av att driva processer och bygga nätverk för att engagera och skapa drivkraft för förändring kommer väl till pass. 

Hos U&W [you&we] kommer Maria främst att arbeta med klimattjänsten ZeroMission och klimatkompensation. 

För ytterligare information

Maria Tengvard, klimatstrateg och konsult U&W [you&we], 08-346565, maria.tengvard@uandwe.se

Göran Wiklund, delägare och partner U&W [you&we], 08-346565, goran.wiklund@uandwe.se

 

U&W [you&we] är ett av de ledande konsultföretagen inom hållbarhetsområdet som bistår företag att göra goda affärer. Genom varumärket ZeroMission erbjuder U&W [you&we] en klimatservice med uppmätning av emissioner, strategier för att reducera utsläpp, utbildning och klimatkompensation antingen i form av energiprojekt eller trädprojekt. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business”.

www.uwab.se

U&W [you&we] - Catalyst for Good Business                www.uwab.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera