Skip to main content

4 av 5 nystartade aktiebolag väljer bort revisor – försämrad kvalitet på boksluten

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2014 14:35 CET

Den 1 november 2010 slopades kravet på revisor för mindre aktiebolag. Utformningen av regelverket innebär att 8 av 10 nystartade aktiebolag valt att inte använda sig av revisor. UC är oroade över de konsekvenser som de nya reglerna har fört med sig. Totalt sett väljer allt fler bolag att avsäga sig revisor. Sedan de nya reglerna infördes har cirka 60 procent av de drygt 220 000 bolag som har möjlighet att avstå revisor gjort detta. Av Sveriges cirka 400 000 aktiva aktiebolag saknar nu drygt 40 procent revisor.

UC ser ett direkt resultat av den slopade revisorsplikten

Kvaliteten har försämrats på de bokslut som lämnas in av företag som valt bort revisor och som inte använder sig av en auktoriserad redovisningskonsult för den löpande redovisningen.

Antalet ofullständiga bokslut ökar 

Antalet aktiebolag där viktig information saknas i boksluten har ökat och vilket innebär att det blivit svårare för kreditgivare att bedöma företagets återbetalningsförmåga.

UC:s marknadschef Roland Sigbladh kommenterar rapporten:

- Att de flesta nystartade företag startar utan revisor är logiskt, då de inledningsvisvis inte ser något behov av en revisor. Företaget bör dock tänka till en extra gång, inte minst om man bedömer att omsättningen på kort tid kommer att öka, så att revisorskravet infinner sig. Därför kan det redan från starten vara klokt att använda en revisor säger Roland Sigbladh marknadschef UC.

- ”Slopandet av revisorskravet lett till en försämring vad avser kvaliteten på boksluten. Bokslutens uppgift är att ge en rättvisande bild över ett företags ekonomiska ställning och där ser vi en väsentlig skillnad jämfört med innan regeländringen.

- ”UC:s uppgift är se till att företag och kreditgivare ska kunna fatta rätt beslut på säkra grunder. Det bygger bland annat på att den information som företagen lämnar ifrån sig är korrekt. Vi är oroade över utvecklingen säger Roland Sigbladh, marknadschef UC.

UC:s rekommendation

De nya regelverket tillkom för att både underlätta nyföretagande och för att företagen inte skulle tvingas ta kostnad för en revisor. UC ser dock att det finns stora fördelar med att välja att använda sig av revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult. Genom att använda sig av t ex en redovisningskonsult så får företagen en bättre kontroll över den löpande ekonomin vilket underlättar för företag att växa och utvecklas. Det innebär också att kreditgivare kan göra en mer korrekt affärs och kreditbedömning vilket är en förutsättning för ett fungerande näringsliv.

- ”Det är UC:s starka rekommendation att företag använder sig av en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult för att få löpande kvalité i redovisningen och företagets ekonomiska situation säger Roland Sigbladh, marknadschef UC”.

För mer information
För mer information avseende UC:s rapport avseende effekterna avseende avskaffandet av revisionsplikten är ni välkomna att kontakta UC:s marknadschef Roland Sigbladh 073-914 84 60

UC är Sveriges ledande affärsinformation- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av unika analyser, effektiva lösningar och marknadens mest kompletta kreditupplysningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 300 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.