Skip to main content

Fler konkurser i januari trots glödhett näringsliv

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:55 CET

Företagskonkurserna steg med 5 % i januari jämfört med samma månad förra året. En kraftig ökning av konkurserna i Stockholms län samt bland hotell, restauranger och detaljhandlare ligger bakom uppgången, som kommer mitt i ett rekordstarkt konjunkturläge. Överhettning är en orsak till utvecklingen.

Antalet företagskonkurser ökade med 5 % under januari månad, från 416 föregående år till 438 i år. Trenden de senaste åren har inneburit snabbt sjunkande konkursantal, med undantag för sista kvartalet i fjol då konkursfallet bromsade in. Uppgången i januari beror främst från en kraftig ökning av konkurserna i Stockholms län, där 24 % fler företag gick i konkurs under årets första månad.

- Konkursökningen kan tyckas vara överraskande med tanke på den konjunkturtopp som svenskt näringsliv befinner sig i, säger Fredrik Polland på UC. Men i sådana här goda tider startas också många nya företag, vilket leder till överetablering inom vissa branscher och regioner. Nystartade företag löper också en förhållandevis hög risk att hamna på obestånd.

Många hotell, restauranger och detaljhandelsföretag drabbade
Särskilt utsatt under januari var hotell- och restaurangnäringen, speciellt i storstadslänen. Även detaljhandeln hade en mörk månad.

- Dessa verksamheter är alltid starkt konkurrensutsatta. Även om efterfrågan är stor kan några nyetableringar leda till att företag slås ut i konkurrensen, säger Fredrik Polland. I goda tider lockas också kortsiktiga aktörer till marknaden, vilket kan medföra fler konkurser. UC:s tidigare varning avseende detaljhandelssektorn i år, särskilt för e-handeln, kvarstår.

...liksom enskilda näringsidkare
Under januari steg även konkurstalen bland de enskilda näringsverksamheterna. 13 fler enskilda firmor gick i konkurs i år, vilket motsvarar en ökning med 21 %. Därmed ökade det totala antalet konkurser med 6 % årets första månad.

- Det är dock tidigt att dra alltför långtgående slutsatser av januaristatistiken. Dessutom är konkursantalet i januari fortfarande mycket lågt sett till en femårsperiod, säger Fredrik Polland.

Betydligt färre konkurser i Norden 2006
Det var inte bara i Sverige som konkurserna sjönk under fjolåret. Alla nordiska länder uppvisar sjunkande konkurssiffror för 2006. Största nedgången stod Danmark för, hela 18 %.

- Den gynnsamma konjunkturen har inneburit möjligheter för de nordiska företagen att stärka sin ekonomi och därmed överlevnadsförmåga. Utvecklingen har varit mycket stark i hela Västeuropa, medan konkursantalen i Östeuropa – Balkanhalvön undantagen – istället ökade under 2006, avslutar Fredrik Polland.

För mer information
Detaljerad konkursstatistik finns i bifogat dokument eller på vår webbsida www.uc.se. För ytterligare kommentarer kontakta Fredrik Polland, 073-914 84 77 eller Roland Sigbladh, 073-914 84 60.

Pressmeddelande och fullständig konkursstatistik:
http://mail.newsdesk.se/Redirect/www.clickredirect.com/lr2.asp?mKey=69637&cKey=232

Med vänliga hälsningar

UC AB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.