Skip to main content

Företagskonkurserna fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:07 CEST

Juli månad 2007 innebar en fortsatt konkursnedgång. 3 % färre företag gick i konkurs jämfört med samma månad 2006 och hittills i år är nedgången 5 %. Framför allt var det färre företag inom branscherna transpor,- bygg, och bil som gick i konkurs under juli. Länsmässigt noterades störst nedgångar i storstadslänen, Västerbottens och Kalmar län.

Företagskonkurserna i svenskt näringsliv fortsätter att sjunka från redan rekordlåga nivåer. Juli månad innebar inget undantag och konkurserna sjönk med 3 %. Nedgångssiffran för året är nu 5 %, en hög siffra med tanke på att det är fjärde året i rad med sjunkande konkursnivåer.

- Den positiva utvecklingen fortsätter för svenska företag, säger Roland Sigbladh, ansvarig för UC:s företagsinformation. Många företag startas samtidigt som antalet konkurser i praktiken aldrig varit lägre. Kombinationen är unik och hänger förstås samman med det gynnsamma konjunkturläget sedan flera år.

Detaljhandeln mot strömmen
Juli månads konkursminskning hade sin grund i framför allt färre konkurser bland transportföretag, byggbolag, och bilhandlare. Samtliga större branscher uppvisar för året en positiv trend med sjunkande konkurstal, med ett tydligt undantag – detaljhandeln. Bland detaljisterna har konkurserna ökat med hela 15 % under 2007 och under juli tilltog ökningstakten t.o.m. något.

- Det är framför allt i Stockholms, Skåne, Värmlands och Södermanlands län som detaljhandeln drabbats extra mycket i år. I storstadsregionerna blir det lätt en överetablering när många nya butiker startas under en högkonjunktur. Och ute i landet pågår fortfarande stora etableringar av köpcentra på många orter, vilket försvårar läget för den specialiserade handeln i närliggande områden, säger Roland Sigbladh.

Storstadsregionerna leder nedgången
Under juli minskade konkurserna som mest i Västerbottens och Kalmar län, följt av Uppsala och Skåne. Storstadslänen ligger även till stor del bakom årets totala konkursnedgång, med Västra Götaland i framkant. Sex län redovisar stigande konkurstal för de sju första månaderna 2007. Västmanland sticker ut med en uppgång på hela 40 % till 73 konkurser. Fortfarande är det dock länets näst lägsta konkursantal på fem år och mycket av uppgången kan förklaras med att siffran för 2006 var riktigt låg.

För mer information
Detaljerad konkursstatistik finns i bifogat dokument eller på vår webbsida www.uc.se. För ytterligare kommentarer kontakta Roland Sigbladh, 073-914 84 60.

Pressmeddelande och fullständig konkursstatistik
https://www.uc.se/source.php?id=1066841

Med vänliga hälsningar

UC AB

Datum för UC:s konkursstatistik under 2007
Konkursstatistik för januari månad - 7/2
Konkursstatistik för februari månad - 7/3
Konkursstatistik för mars månad - 10/4
Konkursstatistik för april månad - 8/5
Konkursstatistik för maj månad - 8/6
Konkursstatistik för juni månad - 6/7
Konkursstatistik för juli månad - 7/8
Konkursstatistik för augusti månad - 6/9
Konkursstatistik för september månad - 5/10
Konkursstatistik för oktober månad - 6/11
Konkursstatistik för november månad - 6/12
Konkursstatistik för december månad - 8/1


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till drygt 8 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag. UC erbjuder bland annat sekundsnabb dagsfärsk information om företag och personer för kreditbedömning av kunder och prospects samt kvalificerade ekonomiska bedömningar. UC ägs av de svenska bankerna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy