Skip to main content

Företagskonkurserna minskade med 12 % i april

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 11:02 CEST

Antalet företagskonkurser under april år 2004 uppgick till 579, vilket är minskning med 12 % jämfört med april år 2004 då antalet konkurser var 657. Under perioden januari-april år 2004 har antalet företagskonkurser minskat med 7 % jämfört med samma period år 2003.

- Det förbättrade konjunkturläget medför att företagen successivt ökar sin lönsamhet och stärker sin likvida ställning, vilket sin tur leder till färre konkurser, säger Fredrik Polland på UC:s avdelning för företagsinformation.

- De mest konkursutsatta branscherna är detaljhandel, restaurang och förlagsverksamhet, t.ex. tryckerier. Detaljhandeln har dock sannolikt vänt från sin bottennivå och uppvisar färre konkurser för april jämfört med föregående år. Detta ligger helt i linje med de positiva rapporter och prognoser som nu omgärdar branschen ifråga, avslutar Fredrik Polland.

Samtliga konkurser minskade med 13 % i april
(företag, näringsidkare, privatpersoner samt dödsbon)

Under april 2004 uppgick det totala antalet konkurser till 710, vilket är en minskning med 13 % jämfört med april 2003. Det totala antalet konkurser under perioden januari-april 2004 uppgick till 3 021, vilket är en minskning med antalet konkurser jämfört med samma period 2003.Du som i fortsättningen vill ha UC:s konkursstatistik via e-post, skriv till konkurs@uc.se.

TIDIGARE PUBLICERAD KONKURSSTATISTIK

2004 Mars
2004 Februari
2004 Januari
2003 Januari - december
2002 Januari - december
2001 Januari - december

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy