Skip to main content

Företagskonkurserna minskade med 6 % första halvåret

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 13:00 CEST

För första gången under 2000-talet minskar antalet företagskonkurser i Sverige sett till det första halvåret. UC:s länsstatistik visar att trenden är positiv i de flesta länen. Antalsmässigt står storstadslänen för en stor del av minskningen, men även Östergötland samt flera län i Norrland noterar klart färre konkurser.
- Trendbrottet är tydligt och om inte näringslivet drabbas av negativa samhällsekonomiska händelser under hösten går vi mot en förbättring 2004 jämfört med 2003, säger Fredrik Polland på UC:s avdelning för företagsinformation. Juni månads konkursuppgång bedömer vi vara temporär.

Det totala antalet aktiva företag stiger också sakta över hela mätperioden (2000-2004). Minskat nyföretagande och förväntade företagsnedläggningar i kölvattnet av de många pågående och förestående generationsskiftena bland företagsägarna, har därmed ännu inte medfört att det totala antalet företag minskat. Detta kunde annars ha varit en naturlig förklaring till de sjunkande konkurstalen.
- Vi kan därför sannolikt hänföra hela förbättringen till företagens ökade lönsamhet och stärkta likvida ställning i det allt bättre företagsklimat som nu råder, avslutar Fredrik Polland.

Företagskonkurserna ökade i juni
Antalet företagskonkurser under juni år 2004 uppgick till 651, vilket är en ökning med 10 % jämfört med juni år 2003 då antalet konkurser var 594. Under perioden januari-juni år 2004 har antalet företagskonkurser minskat med 6 % jämfört med samma period år 2003.

Samtliga konkurser ökade med 10 % i juni
(företag, näringsidkare, privatpersoner samt dödsbon)

Under juni år 2004 uppgick det totala antalet konkurser till 783 och är en ökning med
10 % jämfört med juni 2003. Det totala antalet konkurser under perioden januari-juni 2004 uppgick till 4 450, vilket är en minskning av antalet konkurser jämfört samma period år 2003.

Samtliga konkurser ökade med 10 % i juni
(företag, näringsidkare, privatpersoner samt dödsbon)

Under juni år 2004 uppgick det totala antalet konkurser till 783 och är en ökning med
10 % jämfört med juni 2003. Det totala antalet konkurser under perioden januari-juni 2004 uppgick till 4 450, vilket är en minskning av antalet konkurser jämfört samma period år 2003.

Tabeller finns på länken nedan:
https://www.uc.se/ucswe/d_aktuellt/d02_konk_stat.htm

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy