Skip to main content

Företagskonkurserna minskar med 11 procent

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 13:48 CEST

Konkurserna fortsätter att minska. I april gick 570 företag i konkurs, vilket innebär en nedgång med 11 procent jämfört med april 2013. De största minskningarna ser vi inom transportsektorn, detaljhandeln, information/kommunikation samt byggindustrin. Nedgången är jämnt fördelad över länen, med några undantag. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Trenden med minskande antal konkurser fortsätter alltså även i april. Företagskonkurserna uppgick till 570 stycken, en minskning med 11 procent jämfört med samma månad föregående år. Under årets första fyra månader har konkurserna minskat med 10 procent.
– Under 2013 hade vi fler företagskonkurser än något annat år under finanskrisen och den påföljande lågkonjunkturen. Det gäller i synnerhet för de två första kvartalen 2013, vilket är den period vi nu jämför med. Troligtvis kommer vi att se mindre konkursminskningar framåt hösten. Men trots att vi har haft en stor ökning av antalet verksamma företag inom svenskt näringsliv under 2000-talet så är konkurserna antalsmässigt faktiskt färre nu än under exempelvis IT-kraschen i inledningen av seklet, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Störst konkursnedgångar i transportsektorn
De största konkursnedgångarna återfinns inom transportsektorn, detaljhandeln, information/kommunikation samt byggindustrin. I Stockholms län utmärker sig framför allt detaljhandeln, där konkurserna har minskat med 45 procent under årets första fyra månader.
– Inte minst gäller det dagligvaruhandeln, som ofta gynnas i osäkra tider medan inköp av kapitalvaror och andra sällanköpsprodukter får stå tillbaka. Men i takt med att konjunkturen stabiliseras får det sannolikt positiva konsekvenser även för handeln med kapitalvaror.

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste kvartalen, inte minst i Stockholmsregionen, vilket också får återverkningar i konkursstatistiken genom större efterfrågan hos byggbolag. Även i Västra Götaland är byggindustrin på ordentlig uppgång och uppvisar stora konkursminskningar jämfört med förra året.

Sverige på fötter
Allt fler branscher signalerar en ökad efterfrågan och konsumenterna fortsätter att vara motorn som driver svensk ekonomi.
– Efter en lång period av vikande efterfrågan ser det nu ljusare ut för exportföretagen där många nu förväntar sig en stigande orderingång. I det stora hela har de allra flesta svenska företag en god betalnings- och överlevnadsförmåga samt en hög kreditvärdighet, avslutar Roland Sigbladh.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy