Skip to main content

Företagskonkurserna upp med 14 procent

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 16:16 CET

Det blev en tuff start på konkursåret då företagskonkurserna ökade med hela 14 procent i januari. Det är precis som tidigare inom byggindustrin, transportsektorn och partihandeln som konkursökningarna är som störst. De flesta länen drabbas nu av fler konkurser medan Västra Götaland och några få andra län utgör positiva undantag. Statistik för Norden visar att företagskonkurserna under 2012 låg på samma nivå som under 2011.  Samtidigt finns det omvärldssignaler som kan tyda på att konjunkturen är på väg att vända uppåt.

Antalet företagskonkurser uppgick under januari månad till 638 – en ökning med hela 14 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Den bistra konkursutveckling vi sett under 2012 hänger kvar och en hel del företag har problem med lönsamheten i den svaga konjunkturen. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika branscher, och som UC tidigare har berättat har de flesta företag trots allt en god ekonomi och tillräckliga reserver för att klara även en utdragen lågkonjunktur. Det återstår att se hur länge den försiktiga hållningen hos svenska hushåll kvarstår, då konsumtion är en viktig drivkraft för tillväxen, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Fortsatta problem inom bygg, transport och partihandel
Byggindustrin, transportsektorn och partihandeln hade ett tufft år 2012 och det nya året har inte inletts bättre. Konkurserna inom byggindustrin ökade med så mycket som 48 procent under januari jämfört med förra året.

– Byggföretagen har kämpat med svagare orderingångar under en längre tid nu, inte minst på grund av ett minskat bostadsbyggande i hela landet, säger Roland Sigbladh.

Konkursökningen var fördelad över de flesta län, men Västra Götaland utgör ett av undantagen och där minskade konkurserna med 7 procent i januari.

Konkurserna minskade i Finland och Island 2012
Utfallet på nordisk nivå visar att företagskonkurserna, inklusive enskilda firmor, under 2012 låg på samma nivå som året innan. Finland och Island, som båda var hårt drabbade av konkurser under 2011, noterade konkursminskningar med 3 respektive 30 procent under 2012 medan Danmark och Norge låg kvar på samma nivå som under 2011.

– Även om konkurserna inte har ökat i Danmark ligger man ändå på en historiskt hög nivå. Jämfört med under it-kraschen i början av 2000-talet har man dubbelt så många företagskonkurser nu. Kreditgivare bör därför iaktta försiktighet och kontrollera sina kunder och affärspartners noggrant även när det gäller kreditbedömning av nordiska företag, säger Roland Sigbladh.

Försiktig optimism inför framtiden
De dystra januarisiffrorna till trots är en viss ljusning i konjunkturen under året inte otänkbar. Få bedömare tror på en snabb återhämtning men framtidsutsikterna i USA och Kina, och till viss del även i euroområdet, ser ändå bättre ut än på länge. På lite sikt kan svenska företag börja hoppas på mer
draghjälp från de utländska marknaderna.

– Givet att den utländska efterfrågan stiger igen och konsumtionsviljan bland hushållen tilltar kan det finnas det fog för förhoppningar om en ljusnande framtid redan under 2013, avslutar Roland Sigbladh.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy