Skip to main content

Konkurserna fortsätter att minska!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 08:00 CET

Antalet företagskonkurser minskade med 4 procent under november månad jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, det vill säga januari till november, är ökningen 5 procent. Störst konkursminskningar noteras inom restaurang och fastighetsbranschen.

Företagskonkurserna i Sverige fortsatte att sjunka även under november månad och uppgick till 641 jämfört med föregående år då antalet konkurser för månaden var 665. Företagskonkurserna under årets första tio månader är nu 6 404 i jämförelse med motsvarande period 2012 då de uppgick till
6 107 stycken.

– Det är femte månaden i rad som företagskonkurserna minskar, vilket visar på en återhämtning i ekonomin, såväl internationellt som i Sverige. Näringslivet präglas av ökad optimism samtidigt som privatkonsumtionen starkt bidrar till ökad efterfrågan, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Förbättringar i de flesta branscher

Vi noterar en förbättring i de flesta branscher och där vi noterar störst konkursminskningar är inom branscherna restaurang, fastighet och byggindustrin.

Inom bevakning/fastighetsservice och information/kommunikation har konkurserna ökat jämfört med föregående år. I detaljhandeln som till antalet har många företag, har konkurserna ökat med 2 procent under året till att under perioden januari till november uppgår till 800 konkurser. Fortsätter konsumtionen att utvecklas positivt bör dock utslagningen av detaljhandelsföretag dock minska den närmaste tiden.

Skillnader på länsnivå

Storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland står tillsammans för drygt 60 procent av alla konkurserna. Under november minskar företagskonkurserna i mer än hälften av landets olika län. I Stockholms län var det dock en ökning på 8 procent vilket beror på fler konkurser inom detaljhandel och partihandel . I Skåne minskade konkurserna med 8 procent och i Västra Götaland var minskningen var 7 procent.  I storstadslänen finns många företag inom restaurang och byggbranschen och när företagen i de branscherna går allt bättre påverkar det länssiffrorna positivt säger Roland Sigbladh.

Privatkonsumtionen viktig

Konjunktursignaler från näringslivet är allt mer positiva samtidigt som den internationella konjunkturen stabiliseras.

- Den privata konsumtionen blir samtidigt allt viktigare för hur tillväxten kommer att utvecklas i Sverige och hur många av de svenska företagen kommer att utvecklas säger Roland Sigbladh.

För mer information 

För kommentarer, ytterligare information eller statistik, kontakta Roland Sigbladh på 073-914 84 60.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera