Skip to main content

Konkurserna minskar med 11 procent

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 13:20 CEST

Företagskonkurserna gick ner med 11 procent i maj månad och därmed fortsätter utvecklingen med färre konkurser under de senaste kvartalen. De största minskningarna ser vi inom främst detaljhandeln och transportsektorn och nedgången är spridd över de allra flesta län. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Antalet företagskonkurser minskade med 11 procent under maj månad. Totalt gick 618 företag i konkurs, att jämföra med 694 under samma månad föregående år.
– Även om återhämningen på den internationella marknaden går trögt på sina håll så är den inhemska efterfrågan fortsatt stark och bär den svenska ekonomin på sina axlar. Många företag har ett stabilt kassaflöde och en bra lönsamhet, vilket avspeglar sig i konkursutvecklingen. Hittills har konkurserna minskat med 10 procent under 2014 och när det gäller enskilda näringsverksamheter är minskningen hela 44 procent sedan årets början. UC:s statistik ger stöd för att de allra flesta svenska företag både går och mår bra och 90 procent av företagen är kreditvärdiga enligt UC, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Detaljhandeln går starkt
Konkursnedgången är bred branschmässigt och de största minskningarna under året noteras inom främst detaljhandeln och transportsektorn, där konkurserna har minskat med 28 respektive 29 procent.
– Försäljningen inom detaljhandeln är en indikator på hushållens benägenhet att konsumera, och branschen har genom god likviditet uppvisat vikande antal konkurser under en period. Den senaste statistiken från Detaljhandelsindex visar också att detaljhandeln går väldigt starkt, och det gäller även sällanköpsvaruhandeln, säger Roland Sigbladh.

På regionnivå minskar företagskonkurserna i de allra flesta län. I det tjänsteintensiva Stockholms län utmärker sig framför allt detaljhandeln, där konkurserna har minskat med hela 45 procent under januari-maj jämfört med motsvarande period förra året. I Skåne län är konkurserna mer jämnt fördelade mellan olika branscher och i Västra Götaland minskar konkurserna mest inom byggindustrin.

Svag global efterfrågan
Den internationella efterfrågan är fortfarande svag vilket får återverkningar främst för exportföretagen och tillverkningsindustrin.
– Att så många svenska företag har klarat sig under den utdragna lågkonjunkturen kan vi tacka den starka inhemska efterfrågan för, men för en stabil tillväxt krävs en ordentlig återhämtning globalt samt att efterfrågan ökar, inte minst på den viktiga europeiska exportmarknaden, avslutar Roland Sigbladh.


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.