Skip to main content

Konkursökningen accelererar

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:37 CEST

Företagskonkurserna ökar i allt snabbare takt. Augusti slutade med 11 procent fler konkurser. Utvecklingen skiljer sig dock såväl geografiskt som branschmässigt, och framför allt mellan storstäderna. Sammantaget är trenden klar - vi går mot högre konkursnivåer i svenskt näringsliv.

Antalet företagskonkurser ökade även under augusti månad. 35 fler företag i konkurs innebar en ökning med hela 11 procent jämför med samma månad 2007. Framför allt var det fler konkurser i Uppsala, Västra Götalands, Södermanlands och Västernorrlands län som låg bakom. Per augusti månad uppgår den sammanlagda konkursökningen till 3 procent jämfört med de första åtta månaderna förra året.
- En treprocentig uppgång förefaller inte särskilt oroväckande, men det är däremot den tydliga negativa trend med tilltagande konkursantal som vi sett sedan i våras, säger Fredrik Polland på UC. Den försvagade konjunkturen kombinerat med i många fall överetablerade marknader börjar nu få genomslag.

Malmö upp och Stockholm ned
Storstadskommunerna visar på olika utveckling av konkursantalen hittills i år. Medan 11 procent fler företag drabbats i Malmö har Stockholm en minskning med 3 procent. Göteborg å sin sida noterar status quo.
- Stockholm och hela huvudstadslänet står ännu emot den stigande konkurstrenden, mycket tack vare en fortsatt bra utveckling för byggsektorn i regionen. Dessvärre ser Stockholmssiffran inte ut att hålla länge till. Konkurserna ökar redan kraftigt bland såväl privata tjänsteföretag som hotell och restauranger, och även för detaljhandeln har de senaste månaderna inneburit rejäla konkursuppgångar, säger Fredrik Polland.

Sett till riket som helhet har konkurserna i år antalsmässigt ökat som mest i Sundsvalls kommun.

IT och fastigheter gläder - men framtiden oroar
IT-branschen överraskar positivt genom att redovisa fortsatt sjunkande konkursnivåer även 2008, detta samtidigt som antalet verksamma IT-företag ökat kraftigt det senaste året. Även fastighetssektorn har ett bra år hittills med hela 16 procent färre konkurser.
- Skulle vi hamna i en reell lågkonjunktur minskar företagens investerings- och utvecklingsvilja och därmed marknadsunderlaget för IT-branschen, och också den kommersiella fastighetsmarknaden kan dämpas på samma grund, säger Fredrik Polland, som sammanfattar:
- Hur djup och lång konjunkturnedgången blir internationellt, men framför allt i Sverige, kommer att avgöra vilken nivå konkursuppgången landar på. Å ena sidan har vi många lönsamma och kreditvärdiga företag med stabil verksamhet, å andra rekordmånga nystartade utan ekonomisk buffert. För de sistnämnda företagen blir devisen "rätt verksamhet på rätt ställe" kanske viktigare än någonsin...

För mer information

Detaljerad konkursstatistik finns i bifogat dokument eller på vår webbsida www.uc.se. För ytterligare information eller kommentarer kontaktaFredrik Polland 073-914 84 77 eller Roland Sigbladh 073-914 84 60.

Pressmeddelande och fullständig konkursstatistik

Med vänliga hälsningar
UC AB

Datum för UC:s konkursstatistik under 2008
Konkursstatistik för januari månad - 6/2
Konkursstatistik för februari månad - 6/3
Konkursstatistik för mars månad - 7/4
Konkursstatistik för april månad - 6/5
Konkursstatistik för maj månad - 5/6
Konkursstatistik för juni månad - 7/7
Konkursstatistik för juli månad - 6/8
Konkursstatistik för augusti månad - 5/9
Konkursstatistik för september månad - 7/10
Konkursstatistik för oktober månad - 6/11
Konkursstatistik för november månad - 5/12
Konkursstatistik för december månad - 8/1

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.