Skip to main content

Många företagskonkurser i maj

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 07:57 CEST

Maj månad redovisar en ökning i antalet företagskonkurser med 7 procent. Många konkurser inom främst byggindustrin och handeln bidrog till ökningen. Samtidigt har konkursökningstakten minskat något jämfört med tidigare i år. Utvecklingen i olika regioner ser dock väldigt olika ut. I Stockholm minskade konkurserna den senaste månaden, medan Västra Götaland hade en ökning på hela 47 procent, mycket på grund av många konkurser inom byggindustrin.

Antalet företagskonkurser ökade med 7 procent i maj månad. Totalt gick 688 företag i konkurs, att jämföra med 641 stycken samma månad föregående år.
– Näringslivet kännetecknas av blandade signaler just nu, och det gäller även konkursutvecklingen bland de svenska företagen. Svensk ekonomi står sig väl ur ett internationellt perspektiv och tillväxten ökade något under det första kvartalet. Samtidigt avvaktar näringslivet med större investeringar och exportföretagen har det tufft på den svaga internationella marknaden, något som i sin tur påverkar många underleverantörer. Den privata konsumtionen är även fortsatt motorn i ekonomin men en återhämtning på framför allt den europeiska marknaden är nödvändig för att svensk ekonomi ska ta fart igen, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Stora regionala skillnader
De största konkursökningarna under året återfinns inom privata tjänsteföretag, information och kommunikation, handeln samt byggindustrin. I maj månad har dock konkursökningstakten minskat inom de flesta branscher.
– Försäljningen inom detaljhandeln är en indikator på hushållens benägenhet att konsumera, och den senaste konkursstatistiken antyder en möjlig ljusning på marknaden. Men framför allt är det hotell- och restaurangnäringen som utgör ett positivt undantag och som under en längre tid har redovisat ett sjunkande konkursantal, säger Roland Sigbladh.

På regionbasis skiljer sig utvecklingen åt. I Stockholms län ligger antalet konkurser under rikssnittet. Företag inom byggindustrin klarar sig relativt bra i huvudstadsregionen, medan parti- och detaljhandeln har drabbats värre av konkurser. Tvärtom ser det ut i Västra Götaland och Skåne, där det framför allt är tufft för många byggföretag som kämpar med en otillräcklig efterfrågan.

Svårbedömd konjunkturutveckling
Utvecklingen för den globala ekonomin är svårbedömd men få experter tror på en snabb ljusning. Dock ger utvecklingen i USA och Asien grund för en viss optimism, medan situationen i eurozonen är fortsatt osäker.
– Den exportberoende svenska ekonomin är självfallet avhängig att konjunkturen i omvärlden repar sig och just nu är det svårt att sia om när det sker. Under tiden får vi vara tacksamma över många svenska konsumenters välfyllda plånböcker. Även om läget är osäkert är UC:s uppfattning att konjunkturen är på väg att stärkas, och vi ska komma ihåg att de allra flesta svenska företag har en god betalnings- och överlevnadsförmåga samt en hög kreditvärdighet, avslutar Roland Sigbladh.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy