Skip to main content

Hälsopolitiska rådet prioriterar integration

Nyhet   •   Dec 16, 2015 08:07 CET

Utvecklingsarbete inom jämlikhet i hälsa - där integration ingår, får den största andelen när Hälsopolitiska rådet delar ut sina medel för 2016. Sammanlagt går 1 609 000 kronor till förebyggande insatser inom folkhälsa under nästa år.

- Hälsopolitiska rådet har prioriterat integration. Behovet för personer som kommer till Sverige och Uddevalla mitt i livet handlar inte bara om att hitta ett arbete utan också att finna sin plats, livskvalitet och trygghet i det svenska samhället. Vi vet att personer med sämre socioekonomiska förutsättningar också har sämre hälsa, säger Ylva Bryngelsson, folkhälsoutvecklare.

Största enskilda delen, 540 000 kronor (under 2016), går till projektet Hälsofrämjande integration som drivs av kommunledningskontoret/arbetsmarknadsavdelningen, kultur och fritid samt barn och utbildning. Bland annat ska projektet kartlägga utrikesfödda familjers behov, samt skapa en kommunal brobyggarfunktion. Syftet är att skapa ökade förutsättningar för en jämlik hälsa för nyanlända familjer och andra utrikesfödda. Jämlik hälsa innebär att alla människor ska ha en rättvis möjlighet att ta del av samhällets resurser och öka möjligheterna till egenmakt.

- Det finns mycket kommunal verksamhet, exempelvis mötesplatser, medborgarkontor, föräldrarådgivning, som är till för alla men som nyanlända inte känner till. Med brobyggarfunktion, tolkar och information på flera språk kan man nå ut med detta till alla, säger Ylva Bryngelsson.

Sammanlagt har 17 ansökningar kommit in om medel från Folkhälsopolitiska rådet. Av de beviljade ansökningarna finns bland annat ABF:s projekt för tjejer som ska sända podcast riktat till unga och som tar upp frågor som droger, mobbning och förtryck. Attention i Uddevalla får pengar till sitt projekt att arbeta med skapande verksamhet för barn och ungdomar med ADHD och liknande diagnoser.

Projekt som får medel från Hälsopolitiska rådet 2016

 • Hälsofrämjande integration, kommunledningskontoret/arbetsmarknadsavdelningen kultur och fritid, barn och utbildning, 540 000 kronor (samt 270 000 kronor under 2017) 
  • Samverkanskoordinator, barn och utbildning samt socialtjänsten, 335 000 kronor (samt 330 000 kronor under 2017 och 330 000 kronor under 2018) 
  • Tillsammans för inkludering, kommunledningskontoret/arbetsmarknads-avdelningen, 200 000 kronor (samt 100 000 kronor under 2017) 
  • Samverkan över gränser - Mötesplats Dalaberg, kultur och fritid, 160 000 kronor 
  • Måltidspedagogik i förskolan, barn och utbildning, 155 000 kronor 
  • The Independent- en plattform för unga av unga! ABF, 104 000 kronor
  • Suicidprevention, barn och utbildning, 85 000 kronor 
  • Gruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck i Uddevalla kommun (HRV-gruppen), socialtjänsten samt barn och utbildning, 60 000 kronor 
  • Attention Uddevalla, Stenhuggeri för skoltrötta, 50 000 kronor (samt 50 000 kronor under 2017)
  • Regnbågen på biblioteket, kultur och fritid, 20 000 kronor (samt 20 000 kronor under 2017 och 20 000 kronor under 2018)
 • Mer information om Hälsopolitiska rådetöppnas i nytt fönster

  För mer information, kontakta gärna:

  Ylva Bryngelsson 
  Folkhälsoutvecklare 
  Telefon: 0522-69 61 48 
  E-post: 
  ylva.bryngelsson@uddevalla.se