Skip to main content

Sigelhultsvägen stängs av för bromontering

Nyhet   •   Dec 05, 2013 15:18 CET

9-11 december stängs Sigelhultsvägen av helt för fordonstrafik eftersom en lyftkran kommer att blockera vägen. Kranen ska lyfta på plats den nya träbron över Bäveån som ersätter den gamla gång- och cykelvägsbron.

- Gamla Äsperödsbron ersätts av en förtillverkad träbro som levereras till platsen direkt från fabrik, säger Sten-Anders Olsson, projektledare.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna passera förbi arbetsplatsen men fordonstrafik till och från Äsperödsområdet leds om med hjälp av orange vägskyltar via Tureborg.

Eftersom trafiken kommer att öka på Dalstigen under dessa dagar sänks hastighetsbegränsningen till 30 km för att minska olägenheter för de boende.

Läs tidigare nyhet

För mer information kontakta gärna:
Kundtjänst
Tekniska kontoret
0522-69 64 00