Skip to main content

Trafiken släpps på igen vid järnvägsstationen

Nyhet   •   Dec 20, 2013 14:18 CET

Nu går det åter att köra till Uddevalla central via Skansplan. Arbetet som påbörjades i augusti är klart. Det blir lättare att åka med bussar och tåg och gångtrafikanter kan röra sig säkrare vid Strömstadsvägen och kring järnvägsstationen. 

- Nu är alla busshållplatser vid Skansplan, både för lokalbussar, regionbussar och ersättningsbussar tillgänglighetsanpassade, säger Anders Löfström, projektledare.

På Strömstadsvägen är de nya busshållplatserna timglasformade, vilket innebär att inga bilar kan köra förbi när bussar stannar vid hållplatserna. Syftet är att skapa en tryggare övergång för alla bussresenärer vid på- och avstigning. Vid Skansplan har trafikflödet ändrats till att gå i medsols riktning runt Järnvägsparken. 

- Det känns positivt att området kring järnvägsstationen blivit lite snyggare och att vi nu fått tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Syftet med ombyggnaden är att det skall bli enklare och mer attraktivt att resa med tåg, säger Sven Andersson, utvecklare och ansvarig för kollektivtrafik i kommunen. 

- Numera går det ett tåg i timmen mellan Uddevalla och Göteborg hela dagen. Tågen går vid samma tidpunkt varje timma så det är enkelt att komma ihåg.

Ombyggnaden innebär också att det är enkelt att stanna till vid stationen.

Detta har genomförts i området vid järnvägsstationen: 

• Ny busshållplats för regionbussar väster om Järnvägsparken.
• Ny busshållplats för ersättningsbussar öster om Järnvägsparken. 
• Fler parkeringsplatser på stationsplanen för resande med tåg 
• Nya busshållplatser för lokalbussar på Strömstadsvägen som nu ligger i höjd med Järnvägsparken och inom synhåll från stationen
• Alla busshållplatser är tillgänglighetsanpassade
• Nya trottoarer som är tillgänglighetsanpassade och gångstråk med vacker belysning

- Till våren påbörjar vi arbetet med att göra en gångpassage från järnvägsstationen till Järnvägsparken och lägger ny beläggning på Södra Järnvägsgatan vid järnvägsstationen. Vi ska också bygga ny cykelparkering med plats för ett 30-tal cyklar under tak och ny gång- och cykelbana, säger Anders Löfström.  

För mer information, kontakta gärna:

Kundtjänst
Tekniska kontoret
Telefon 0522-69 64 00