Skip to main content

Tyck till om framtiden för Uddevallas tätort

Nyhet   •   Feb 05, 2014 09:12 CET

Är du intresserad av Uddevallas framtid? Just nu pågår samråd för förslaget till en fördjupad översiktsplan för Uddevallas tätort. Lämna dina synpunkter på planen fram till 14 februari.

- Vi vill veta vad folk tycker. Hur vill man att Uddevallas tätort ska utvecklas i framtiden? Vem som helst kan lämna synpunkter på vårt förslag till fördjupad översiktsplan, säger Lynn Joel, översiktsplanerare.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar Uddevalla och närliggande tätortsbebyggelse, exempelvis ingår Torp, Utby och Gustafsberg. Uddevalla centrum ingår inte i denna plan. 

Planen består av tre delar- en del med politiska strategier, en del med miljökonsekvensbeskrivning samt en del som bland annat innehåller beskrivningar av mark och vattenanvändning samt riksintressen.

Den fördjupade översiktsplanen är kommunens vägledning för hur staden ska utvecklas, den kan bland annat påverka tillståndsgivning och bygglov. De synpunkter på planen som lämnas in kommer att tas upp och diskuteras i samrådsredogörelsen, som genomförs i nästa steg i planprocessen. 

- Alla bra idéer är välkomna! Vår förhoppning är att planen är antagen till sommaren, säger Lynn Joel. 

Vill du lämna synpunkter på förslaget? Skicka dem skriftligt till: Miljö och stadsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till e-postadress miljostadsbyggnad@uddevalla.se

Här kan du se förslaget till fördjupad översiktsplan:

• Medborgarkontoret, Rådhuset, Kungstorget, måndag 10.00-18.00, tisdag-torsdag 10.00-16.30 och fredag 10.00-16.00

• Miljö och stadsbyggnads foajé i Stadshuset, Varvsvägen 1, måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.30

• Biblioteken i kommunen enligt deras öppettider

Se förslaget till fördjupad översiktsplan Uddevalla stad

För mer information, kontakta gärna:

Lynn Joel
Översiktsplanerare
Telefon 0522-69 73 27