Skip to main content

Uddevalla gymnasieskola blir certifierad Teknikcollegeskola

Nyhet   •   Nov 09, 2011 08:43 CET

Uddevalla gymnasieskola med programmet Teknik och företagsamhet blir en certifierad Teknikcollegeskola. Fredag 11 november får skolan ta emot diplomet från Industrins parter i samverkan.

— Det är jätteroligt, det är en fjäder i hatten att bli certifierad som Teknikcollegeskola, säger Marianne Fogelberg, rektor för Teknik- och industriprogrammen vid Uddevalla Gymnasieskola. 

Utmärkelsen visar att skolan uppfyller tio olika kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Kriterierna omfattar bland annat regionalt perspektiv, samverkan med arbetslivet och kreativ och stimulerande lärmiljö. Teknikcollege innebär att utbildningen anpassas till industrins framtida behov och att elever gör sin praktik ute hos företag.

— Teknikcollege är en kvalitetssäkring, det är skapat av teknikföretag som vill säkra att utbildningen svarar mot industrins behov. Vi vet att företagen ser vår certifiering som något positivt, säger Marianne Fogelberg.

— Vi kan nu utveckla det regionala samarbetet med andra Teknikcollegeskolor som redan finns i fyrbodalsområdet; i Trollhättan, Vänersborg, Munkedal och Lysekil. Det innebär att våra elever kan få praktikplatser i hela Fyrbodal och att vi kan få kontakt med företag i andra kommuner som har behov av specifik arbetskraft.

På programmet Teknik och företagsamhet vid Uddevalla gymnasieskola går totalt 45 elever.
— Många av våra elever är anställningsbara efter avslutad gymnasieutbildning. Det är viktigt för företagen. Alla elever som tog studenten i somras har jobb eller studerar på Chalmers eller liknande högskolor eller universitet.

Certifieringen av Uddevalla gymnasieskola sker vid en ceremoni i Östrabo 1 fredag den 11 november. Vid ceremonin närvarar kommunstyrelsens ordförande Sture Svennberg (M), barn och utbildningsnämndens ordförande Magnus Jacobsson (KD) samt gymnasieskolans chef Stefan Einarsson.  

Läs mer om teknikcollege på www.teknikcollege.se

För mer information, kontakta gärna:
Marianne Fogelberg
Rektor för Teknik- och industriprogrammen vid Uddevalla Gymnasieskola
Telefon 0522-69 69 41