Skip to main content

Begränsad framkomlighet vid Hasselbacken

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:15 CET

Murkanten till Bäveån har försämrats på grund av tjäle och frost. Därför stänger kommunen av delar av gångvägen längs murkanten för att undvika onödiga risker.

Kommunen gör regelbundna kontrollmätningar och det har registrerats en mindre rörelse i en del av muren.
- Rasrisken är inte akut men av försiktighetsskäl vill vi ändå undvika att gående vistas för nära murkanten. Det går dock bra att passera vid sidan av avspärrningen, säger Sten Anders Olsson från tekniska kontoret.

Muren är dålig och skall repareras. Hela området Hasselbacken och Bäveån har bitvis dålig stabilitet och ett förstärkningsarbete är planerat.

Kommunen fick besked om tillstånd att utföra arbete i Bäveån från Mark- och miljödomstolen före årsskiftet. Under våren ska arkeologer undersöka området vid Hasselbacken. Förstärkningsarbetet startar när utgrävningen är klar, preliminärt i augusti 2013 och beräknas pågå till våren 2014.

För mer information kontakta gärna:

Sten-Anders Olsson
Tekniska kontoret
Telefon: 0522- 69 6364


Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän