Skip to main content

De får årets arkitekturpris och byggnadsvårdspris

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 14:58 CET

Nu är det klart vilka som får Uddevalla kommuns arkitekturpris och byggnadsvårdspris. Årets arkitekturpris går till fastigheten Lyckorna 2:180, Flaggberget, och årets byggnadsvårdspris går till fastigheten Svälte 1:4, Stallgården. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden på torsdagens sammanträde.

Arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till arkitekturpriset, som går till Lyckorna 2:180, Flaggberget:

En nybyggnation som kan få oss att tro
att detta är ett mångårigt bo.
Interiört är det rymd och ljus
ett både modernt och traditionellt hus.
Utsidan är i direkt harmoni
med området den ligger i.

Byggnaden ägs av Benny Sporre och Camilla Sporre. Arkitekt till Lyckorna 2:180 är Anneli Drackner, Tengbom arkitekter.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till byggnadsvårdspriset, som går till Svälte 1:4, Stallgården:

”Här behöver ingen svälte”
Återbrukad fastighet med lyckad ny funktion
har blivit en välbesökt destination.
En samlingsplats med hemtrevnad för de som vill
äta, fika, umgås och handla därtill.
Levande landsbygd – det vill vi ha.
Därför tycker vi att ni har gjort det bra!

Stallgården ägs av Håkan Nilsson. Arkitekt är Paula Stalfors.

Arkitekturpriset och byggnadsvårdspriset kommer att delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 8 december.

För mer information, kontakta
Gunilla Magnusson
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Telefon 0522-69 73 70

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän