Skip to main content

Demokratipriset 2013 går till Lena Rhedin

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 14:12 CEST


Lena Rhedin från Bokenäset får Uddevalla kommuns demokratipris 2013. Pristagaren fick diplom och blommor av kommunfullmäktiges ordförande Ralph Steen vid en ceremoni på Gustafsberg på nationaldagen.

Demokratipriset består av ett diplom och 10 000 kronor, som går till Lena Rhedin för hennes arbete som eldsjäl för att hjälpa flyktingar på Bokenäsets asylboende att känna sig välkomna. Lena Rhedin har sedan öppnandet av asylboendet 2012 arbetat för att skapa kontakter mellan flyktingarna och bokenäsborna. Hon har sett till att flyktingarna kommit med på flera av de arrangemang som anordnas på Bokenäset och på så sätt har de fått träffa och knyta nya kontakter med människor i bygden.
 
Beredningen för integrations- och demokratifrågor är jury för demokratipriset. 

Juryns motivering till varför Lena Rhedin är pristagare:

”Lena är en av initiativtagarna och ”spindeln i nätet” för de aktiviteter som sker mellan enskilda och de boende på asylboendet på Bokenäset. Hon är den sammanhållande personen i nätverket och ser till att ge ständig information till de aktiva genom växande mejl-listor.

Lena och de medverkande i nätverket visar på stor medmänsklighet genom sitt engagemang och det bidrar starkt till att förbättra livsvillkoren för de asylsökande. Flera nya kontakter och vänskaper har uppstått bland de aktiva. Förutom att de asylsökande får lära sig svenska språket på ett trevligt sätt, så bjuds de asylsökande med i alla ordinarie verksamheter som anordnas i bygden. På detta sätt har ett stort kulturellt utbyte skett.

Detta frivilliga engagemang har också uppmärksammats av vår Landshövding, som nämner Uddevalla som ett mycket gott exempel på stort medmänskligt engagemang för dessa utsatta människor på flykt.
Lena är en god förebild i arbetet mot ett demokratiskt och tryggt samhälle.”

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän