Skip to main content

Första spadtaget för Rud och Kagg äldreboende

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 13:15 CEST

Lägenheterna kommer att ha ett rum, trinettenhet och stort hygienrum som är fördelade på fyra våningsplan. I bottenvången kommer även en lokal för dagverksamhet att finnas. Äldreboendet ska vara färdigbyggt till september 2013. Det nya äldreboendet kommer att ersätta Äsperöds äldreboende.

Torsdag den 30 augusti tas första spadtaget för Rud och Kagg äldreboende.

Närvarande: Elving Andersson (C) socialnämndens ordförande
                      Tjänstemän från tekniska kontoret och socialtjänsten                       

Personal från byggentreprenör Tuve Byggnads AB
                       Ove Lislerud, VD, HSB
                       Lillemor Fridlund, ordförande i HSB                       
                       Lennart Johansson, PRO
                       Egon Johansson, Äsperöds äldreboende

Tid och plats: Torsdag 30 augusti klockan 14.00 i kvarteret Rud och Kagg tas det första spadtaget av socialnämndens ordföranade Elving Andersson (C),  Lennart Johannson,PRO och Egon Johansson hyresgäst på Äsperöds äldreboende.

För mer information kontakta gärna:
Eva Andersson
Avdelningschef, särskilda boende
Telefon: 0522 - 69 70 30

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän

Bifogade filer

PDF-dokument