Skip to main content

Har du finskt påbrå?

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 12:11 CEST

Uddevalla ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att kommunen ska värna om språket och bland annat kartlägga vilket behov som finns av finskspråkiga tjänster. Som en del i detta startar nu modersmålsundervisning på finska.

Uppskattningsvis har cirka 5,5 procent av de som bor i kommunen finskt påbrå. Att Uddevalla är förvaltningsområde för finska innebär att äldre- eller barnomsorg bör anordnas på finska om någon i kommunen önskar det. Invånarna har också rätt att använda finska i sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen och ska ha möjlighet att behålla och utveckla det finska kulturarvet.

- Vi vill ha kontakt med alla som anser sig ha finskt påbrå, för att få en uppfattning om hur många som pratar finska. Vi vet att det finns en stor andel personer i Uddevalla som har finskt påbrå och kommunen har en skyldighet att försöka bevara språket, säger Anna Partanen, minoritetskonsult. 

Finska är tillsammans med tornedalsfinska, samiska, romani chib och jiddisch ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Det betyder exempelvis att det räcker att det finns en elev som talar minoritetsspråk för att kommunen ska starta modersmålsundervisning. 

Som ett led i arbetet med att värna det finska språket har en modersmålslärare i finska precis anställts. Läraren ska hålla lektioner i finska med barn i åldrarna 1-16 år på kommunala förskolor och grundskolor över hela kommunen. 

- Hon håller på att sätta ihop grupperna, 1 september ska lektionerna starta. Just nu söker hon efter barn som har finska rötter och har rätt till modersmålsundervisning men inte ansökt om det, säger Ingela Sörensson-Nilsson, enhetschef modersmålsenheten.

Modersmålsundervisningen bedrivs efter ordinarie skoltid och uppgår till maximalt en timme per vecka. Den är gratis och det finns inga krav på att det finska språket måste talas hemma. 

- En del barn kan ingen finska alls, andra pratar mycket. Alla är välkomna till modersmålsundervisning, bara man anmäler sitt intresse, säger Ingela Sörensson-Nilsson.

En modersmålslärare i romani chib har också anställts i Uddevalla kommun.

Är du intresserad av finskspråkiga aktiviteter? Den 4 september hålls ett samrådsmöte klockan 17.30 på Stadsbiblioteket där du kan rösta på vilka finska kultur- och fritidsaktiviteter som ska genomföras i år. Samrådsmötet och omröstningen sker i samarbete med Engagera Mera, Interreg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information om förvaltningsområde för finska

Mer information om modersmålsundervisning 

För mer information, kontakta gärna:

Anna Partanen
Minoritetskonsult
Telefon 0522- 69 61 39

Ingela Sörensson-Nilsson
Enhetschef modersmålsenheten
Telefon 0522- 69 66 14

Annette Nyman
Integrationsstrateg
Telefon 0522- 69 60 49

Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän